Νέα έρευνα υποδεικνύει ότι η μεγάλη κατανάλωση καφεΐνης θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο γλαυκώματος αν κάποιος έχει γενετική προδιάθεση στην πάθηση.

H έρευνα έγινε σε 120.000 Bρετανούς  39 έως 73 ετών, που έδωσαν πληροφορίες για την κατανάλωση καφεΐνης και την όρασή τους.

Μετά από 3 χρόνια, οι ερευνητές αξιολόγησαν την υγεία των ματιών των συμμετεχόντων περιλαμβανομένης της ενδοφθάλμιας πίεσης.

Υψηλή πρόσληψη καφεΐνης δεν συνδεόταν με αυξημένο κίνδυνο ενδοφθάλμιας πίεσης ή γλαυκώματος γενικά, αλλά σε συμμετέχοντες με την υψηλότερη γενετική προδιάθεση για αυξημένη ενοφθάλμια πίεση, η μεγαλύτερη κατανάλωση συνδεόταν με υψηλότερα ποσοστά αυξημένης ενδοφθάλμιας πίεσης.

Οσοι κατανάλωναν την περισσότερη καφεΐνη, περίπου 4 φλιτζάνια καθημερινά, είχαν 0.35 mm Hg υψηλότερη ενδοφθάλμια πίεση.

Άνθρωποι στην κατηγορία του υψηλότερου γενετικού κινδύνου για γλαύκωμα που κατανάλωναν περισσότερα από 3 φλιτζάνια καφέ καθημερινά είχαν 3.9 φορές υψηλότερο κίνδυνο για γλαύκωμα σε σχέση με αυτούς που δεν κατανάλωναν ή κατανάλωναν ελάχιστη καφείνη και είχαν το χαμηλότερο γενετικό κίνδυνο.

Η έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Ophthalmology, είναι η πρώτη που δείχνει διατροφική ή γενετική αλληλεπίδραση στο γλαύκωμα και υποδεικνύει ότι άνθρωποι με ισχυρό οικογενειακό ιστορικό θα πρέπει να περιορίσουν την καφεΐνη.

Ο Dr. Louis Pasquale, του Mount Sinai Health System  στη Νέα Υόρκη, δήλωσε ότι η έρευνα έδειξε πως αρνητική σχέση μεταξύ υψηλής πρόσληψης καφεΐνης και γλαυκώματος ήταν εμφανής μόνο σε όσους είχαν τον υψηλότερο γενετικό κίνδυνο για αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση.

Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η σχέση μεταξύ καφεΐνης και κινδύνου γλαυκώματος φάνηκε μόνο με μεγάλη ποσότητα καφεΐνης και σε αυτούς που είχαν τον μεγαλύτερο γενετικό κίνδυνο.