Οι συνθήκες λόγω του Κορωνοϊού είναι έκτακτες και ως εκ τούτου η όποια ανατροπή ή παράταση θεωρείται φυσιολογική και επιβεβλημένη. 

Ως εκ τούτου,  με τον Νόμο υπ. αριθμ. 4812/2021 (Α’ 110) και σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου δέκατου τρίτου για τις παρατάσεις έκτακτων ρυθμίσεων λόγω COVID – 19, η ισχύς του άρθρου 22 του ν.4683/2020 (Α’ 83), που αφορά την ισχύ των συμβάσεων μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και των παρόχων του, των κάτωθι κατηγοριών: - «παροχή υγειονομικού υλικού και ιατροτεχνολογικών προϊόντων», - «παροχή ακουστικών βαρηκοΐας, ορθοπεδικών και αναπνευστικών συσκευών/ειδών», - «παροχή διαιτητικών τροφίμων που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς», - «παροχή οπτικών ειδών» και - «Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης» παρατείνεται έως και την 30η.9.2021.