Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τη νόσο COVID-19 στα παιδιά και τον ρόλο που διαδραματίζει το σχολικό περιβάλλον στη μετάδοση της νόσου.

Σύμφωνα με την έκθεση, η οποία βασίζεται και επικαιροποιεί τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες εκθέσεις του ECDC σχετικά με το θέμα αυτό, οι οποίες δημοσιεύθηκαν τον Αύγουστο και τον Δεκέμβριο του 2020, κατά τους προσεχείς μήνες τα κρούσματα COVID-19 σε παιδιά είναι πιθανό να αυξηθούν περισσότερο απ’ ό,τι στον ενήλικο πληθυσμό, όπου το ποσοστό εμβολιασμού αυξάνεται.

Επιπλέον, δεδομένου του πιθανού συνεχιζόμενου κινδύνου μετάδοσης μεταξύ των μη εμβολιασμένων παιδιών, είναι ζωτικής σημασίας να προετοιμαστεί το εκπαιδευτικό σύστημα ενόψει του επόμενου σχολικού έτους.

Η τήρηση φυσικής απόστασης, τα μέτρα υγιεινής και οι έγκαιρες εξετάσεις των συμπτωματικών περιπτώσεων εξακολουθούν να έχουν θεμελιώδη σημασία για την πρόληψη της μετάδοσης στο σχολείο.

Το κλείσιμο σχολείων από μόνο του δεν επαρκεί για να αποφευχθεί η μετάδοση στην κοινότητα, εάν δεν χρησιμοποιούνται άλλες μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, όπως αυτές που αναφέρονται ανωτέρω.

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε απόφαση για το κλείσιμο των σχολείων θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως έσχατη λύση για τον έλεγχο της εξάπλωσης της COVID-19. Τα οφέλη από τη διατήρηση ανοιχτών σχολείων υπερτερούν  εκείνων των κλειστών καθώς οι εναλλαγές έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη ψυχοσωματική υγεία αλλά και την εκπαίδευση των παιδιών.

Το ECDC υπογραμμίζει πως τα παιδιά όλων των ηλικιών είναι ευαίσθητα απέναντι στην COVID-19 και μπορούν να μεταδώσουν τη νόσο. Ωστόσο, τα κρούσματα COVID-19 σε μικρότερα παιδιά δεν φαίνεται να προκαλούν περαιτέρω μετάδοση τόσο συχνά όσο τα κρούσματα σε μεγαλύτερα παιδιά και ενήλικες.

Τα παιδιά και οι νέοι ηλικίας από 1 - 18 ετών έχουν πολύ χαμηλότερα ποσοστά νοσηλείας και σοβαρής νόσησης που απαιτούν εντατική νοσοκομειακή περίθαλψη συγκριτικά με άλλες ηλικιακές ομάδες.