Με τη μέθοδο της κρυοκατάλυσης (CryoAblation) αντιμετωπίστηκε η κολπική μαρμαρυγή σε εννέα ασθενείς στη διάρκεια μίας βάρδιας, με ασφάλεια και εξαιρετικά αποτελέσματα για τους ασθενείς.Ο αριθμός των εννέα περιστατικών τοποθετεί την ομάδα των Ηλεκτροφυσιολόγων του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου στη δεύτερη θέση ανάμεσα στις λίγες ομάδες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο που έχουν φέρει εις πέρας μεγάλο αριθμό περιστατικών σε μία ημέρα.

Ιδιαίτερη σημασία στην επιτυχία του εγχειρήματος των εννέα κατά σειρά επεμβάσεων είχε το γεγονός ότι λειτουργήσαν δύο αίθουσες του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου ταυτόχρονα.  Το εγχείρημα ήταν αποτέλεσμα του συντονισμού της ιατρικής ομάδας (Μιχάλης Εφραιμίδης, Διευθυντής,Κωνσταντίνος Λέτσας, Αναπληρωτής Διευθυντής, Κωνσταντίνος Βλάχος, Μετεκπαιδευόμενος Καρδιολόγος και Στέλιος Δράγασης, Καρδιολόγος) με το Νοσηλευτικό προσωπικό και τους Τεχνολόγους του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου.

Η κρυοκατάλυση είναι μέθοδος κατάλυσης της κολπικής μαρμαρυγής κατά την οποία χρησιμοποιείται ψύξη σε αντίθεση με τη θερμότητα που χρησιμοποιείται στην τεχνική με τη χρήση υψίσυχνου ρεύματος. Ο κ. Μιχάλης Εφραιμίδης, Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτροφυσιολογικών Μελετών και Βηματοδότησης, εξηγεί ότι:«Η κρυοκατάλυση είναι «εξίσου αποτελεσματική και ασφαλής μέθοδος με την τεχνική του υψίσυχνου ρεύματος (RF Ablation). Η διάρκεια όμως της κρυοκατάλυσης είναι σημαντικά μικρότερη σε σχέση με την τεχνική της RF κατάλυσης.Οι ασθενείς παραμένουν μία ημέρα στο νοσοκομείο για νοσηλεία. Η επέμβαση καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ».

Η κρυοκατάλυση ενδείκνυται σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή οι οποίοι παραμένουν συμπτωματικοί παρά τη χορήγηση ενός ή περισσοτέρων αντιαρρυθμικών φαρμάκων. Επιπλέον, σύμφωνα με τις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, η κατάλυση της κολπικής μαρμαρυγής μπορεί να εφαρμοσθεί και ως θεραπεία πρώτης γραμμής σε όλους τους ασθενείς, ακόμη και πριν την έναρξη αγωγής με αντιαρρυθμικά φάρμακα, ιδιαίτερα σε έντονα συμπτωματικούς, νεαρής ηλικίας ασθενείς. Η σωστή επιλογή του ασθενούς που θα υποβληθεί σε κατάλυση έχει μεγάλη σημασία για την αποτελεσματικότητα της μεθόδου.

Η θεραπεία με κατάλυση της κολπικής μαρμαρυγής με βάση τα τελευταία στοιχεία, στην Ελλάδα εφαρμόζεται σε σημαντικά μειωμένο ποσοστό ανά εκατομμύριο ασθενών, σε σύγκριση με αντίστοιχες σε πληθυσμό Ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Δανία, η Τσεχία και το Βέλγιο.  (Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, http://www.ehra-whitebook-analysis.com/).