Με το παγκόσμιο εμβολιαστικό πρόγραμμα κατά του κορωνοϊου να προχωρά και άρα να επίκειται η μετάβαση σε έναν κόσμο χωρίς πανδημία, το Ίδρυμα Κίνησης Ασφάλειας Ασθενών (PSMF), ένας παγκόσμιος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει δεσμευτεί να επιτύχει μηδενική πρόκληση βλαβών και θανάτων στους ασθενείς σε όλο τον κόσμο έως το 2030, κυκλοφόρησε τα αποτελέσματα της φετινής έρευνας με θέμα «Δημοσκόπηση ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια". 

Η έρευνα εξέτασε την αντίληψη των πολιτών για την ασφάλεια των ασθενών και την πρόληψη ιατρικών βλαβών και διαπίστωσε ότι το κοινό αισθάνεται ότι δεν έχει τον έλεγχο της υγείας του και ότι υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος για να εκπαιδευτεί σχετικά με τα ιατρικά λάθη.

Μερικά από τα πιο βασικά ευρήματα είναι τα εξής:

  • Μόνο το 53,2% των ατόμων γνωρίζουν τι σημαίνει ο όρος «ιατρικό σφάλμα» και το 37% μπόρεσαν να το ορίσουν σωστά.
  • Είναι προφανές ότι πρέπει να γίνουν ακόμη πολλές προσπάθειες για αυτό το παγκόσμιο ζήτημα, καθώς το 87,3% των ερωτηθέντων έχει ακούσει λίγα ή καθόλου για το ιατρικό σφάλμα ή τη βλάβη των ασθενών.
  • Το πενήντα οκτώ τοις εκατό ανησυχεί για ιατρικά λάθη, ειδικά αυτοί που δεν διαθέτουν υψηλά εισοδήματα.
  • Μόνο το 45,9% αισθάνεται ότι ελέγχει την υγεία του, μειωμένο κατά 31% από το 2020.

Όταν ρωτήθηκαν ποιοι είναι οι βασικοί τομείς ανησυχίας, το 50,9% ανησυχούσε για το ιδιωτικό κόστος, το 44%  για τη λήψη χειρότερης υγειονομικής περίθαλψης μετά την πανδημία COVID-19 και το 34,3% για την πρόσβαση σε ποιοτική περίθαλψη.

«Πιστεύουμε ότι το κοινό πρέπει να είναι ενημερωμένο και να αισθάνεται σίγουρο για τη φροντίδα που λαμβάνει και αυτά τα ευρήματα υπογραμμίζουν ότι πρέπει να γίνουν βελτιώσεις», δήλωσε ο David B. Mayer, MD, Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος Κίνησης Ασφάλειας Ασθενών.

Σημειώνεται ότι η έρευνα διεξήχθη από το ClearPath Strategies τον Μάρτιο του 2021. Συμμετείχαν 1.725 άτομα από έξι χώρες: Αυστραλία, Ινδία, Φιλιππίνες, Νότια Αφρική, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες.