Το μέγεθος της αγοράς των παγκόσμιων υπηρεσιών παραγωγής προϊόντων γονιδιακής θεραπείας προβλέπεται να φτάσει τα 13,8 δισ. δολ. έως το 2026 από 7,7 δισ. δολ. σημειώνοντας άνοδο της τάξεως του 12,4% κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης.

Η ανάπτυξη σε αυτήν την αγορά οφείλεται κυρίως στην υψηλή συχνότητα εμφάνισης καρκίνου, στην αύξηση των επενδύσεων σε  Έρευνα και Ανάπτυξη, στις επενδύσεις σε προηγμένες τεχνολογίες και στην αύξηση των συνεργασιών και των συμφωνιών μεταξύ φαρμακευτικών εταιρειών . Ωστόσο, το υψηλό λειτουργικό κόστος που σχετίζεται με την παραγωγή κυτταρικής και γονιδιακής θεραπείας αναμένεται να περιορίσει την ανάπτυξη αυτής της αγοράς σε κάποιο βαθμό.

Με βάση τον τύπο, η κυτταρική θεραπεία αντιπροσώπευε το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς. Με βάση την εφαρμογή, από την άλλη, η αγορά υπηρεσιών παραγωγής κυτταρικής και γονιδιακής θεραπείας κατηγοριοποιείται σε δύο τμήματα: κλινική παραγωγή και εμπορική διακίνηση.

Ο τομέας της  κλινικής παραγωγής αντιπροσώπευε το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, γεγονός που οφείλεται στην αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σχετικά με τη θεραπεία κυττάρων, στην μεγαλύτερη χρηματοδότηση για νέες κυτταρικές γραμμές, στην επίτευξη συνεργασιών και εξαγορών, στην ανάπτυξη προηγμένων μεθόδων γονιδιωματικής για την ανάλυση κυττάρων.

Η περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού ήταν  η ταχύτερα αναπτυσσόμενη περιοχή της αγοράς υπηρεσιών παραγωγής κυτταρικών και γονιδιακών θεραπειών το 2020. 

Μερικοί από τους διακεκριμένους παίκτες στην αγορά υπηρεσιών παραγωγής κυττάρων & γονιδιακών θεραπειών είναι οι Thermo Fisher Scientific (ΗΠΑ), Merck KGaA (Γερμανία), Charles River Laboratories (ΗΠΑ), Lonza (Eλβετία), Catalent (ΗΠΑ), WuXi AppTec (Κίνα) , Takara Bio Inc. (Ιαπωνία), Nikon Corporation (Ιαπωνία), FUJIFILM Holdings Corporation (Ιαπωνία), F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Ελβετία), Oxford Biomedica plc (Ηνωμένο Βασίλειο) και Cell and Gene Therapy Catapult (Ηνωμένο Βασίλειο) .

Πηγές: https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/cell-gene-therapy-manufacturing-services.asp