Η UrbanAct (www.urbanact.gr) σε συνεργασία με τη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, εκκινεί ένα πρόγραμμα δημόσιων τοιχογραφιών στο νοσοκομείο, σε μια προσπάθεια να αναβαθμιστούν αισθητικά οι χώροι του και να δώσει χρώμα και ελπίδα σε όλο το προσωπικό και στους εργαζόμενους στις δύσκολες αυτές εποχές.

Η εν λόγω δράση είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα της UrbanAct  "Χρώμα Στα Νοσοκομεία" το οποίο υλοποιεί από το 2018 με την αρωγή του Υπουργείου Υγείας σε νοσοκομεία ανά την Ελλάδα. Για την πόλη της Λάρισας είναι η δεύτερη τοιχογραφία που υλοποιείται σε χώρους υγείας, μετά την τοιχογραφία που υλοποιήσαμε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας το 2020.

Η παρούσα τοιχογραφία αποτυπώνει στοιχεία που παραπέμπουν στη διασύνδεση του νοσοκομείου με το αντικείμενό του, τη διασύνδεσή του με το "περιβάλλον" και την πόλη της Λάρισας μέσα από σύμβολα που εμπεριέχονται και στο λογότυπο του νοσοκομείου.

Ο καλλιτέχνης ο οποίος υλοποίησε το έργο είναι ο street artist Life In Colour.

Η ομάδα παράλληλα υλοποίησε και μικρής κλίμακας παρέμβασης σε χώρο που προτάθηκε από το προσωπικό του νοσοκομείου, σε χώρο ξεκούρασης των εργαζομένων.