Επιπλέον 540 νέα δείγματα με μεταλλαγένα στελέχη Δέλτα απομονώθηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας. ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΥ, ενώ 113 αφορούν στο Alpha, και 30 αφορούν στο Βeta.

Tα μεταλλαγμένα στελέχη έφθασαν στα 713 την τελευταία εβδομάδα.

Σύνολο στελεχών Δέλτα που έχουν απομονωθεί.

 Περιοχή 29 Ιουλίου   5 Αυγούστου
Αττική 1.516  1.711
Ηράκλειο 150 164 
Θεσσαλονίκη 98   170
Ρέθυμνο  58  60
Κορινθία 50  103 
Κοζάνη 35  59
Αχαία 36  51
Σύνολο χώρας  2.426  2.968