Έρευνα μεγάλης κλίμακας δίνει νέες ενδείξεις ότι το να είναι κάποιος υπέρβαρος προκαλεί κατάθλιψη και μειώνει την ευεξία. Δείχνει ότι σε αυτό μπορεί να παίζουν ρόλο κοινωνικοί και σωματικοί παράγοντες.

Ερευνητές του University of Exeter χρησιμοποίησαν γενετική ανάλυση για να εξετάσουν αν η αιτιατή σχέση είναι το αποτέλεσμα ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όπως κοινωνική επίδραση και στίγμα ή σωματικών, όπως μεταβολικές παθήσεις που συνδέονται με υψηλότερο Δείκτη Μάζας Σώματος.

Οι ερευνητές εξέτασαν γενετικά στοιχεία 145.000 συμμετεχόντων στην UK Biobank, με διαθέσιμα λεπτομερή στοιχεία για την ψυχική τους υγεία.

Ανέλυσαν τις γενετικές ποικιλομορφίες που συνδέονται με υψηλότερο ΔΜΣ και τα αποτελέσματα από ερωτηματολόγιο για την ψυχική υγεία, που σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει επίπεδα κατάθλιψης, άγχους και ευεξίας.

Οι ερευνητές, επίσης χρησιμοποίησαν 2 ομάδες γενετικών ποικιλομορφιών που είχαν παλαιοτέρα ανακαλυφθεί.

Μια ομάδα γονιδίων κάνει τους άνθρωπος πιο παχείς αλλά μεταβολικά υγιείς.

Η δεύτερη ομάδα γονιδίων κάνει τους ανθρώπους πιο παχείς και μεταβολικά μη υγιείς ή περισσότερο ευάλωτους σε παθήσεις. Οι ερευνητές ανακάλυψαν μικρή διαφορά μεταξύ των 2 ομάδων γενετικών ποικιλομορφιών -που υποδεικνύει ότι σωματικοί και ψυχολογικοί παράγοντες παίζουν ρόλο στα υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης και μειωμένης ευεξίας.

Η Jess O' Loughlin, δήλωσε ότι η νέα έρευνα δίνει τα πιο ισχυρά στοιχεία έως σήμερα, ότι ο υψηλότερος ΔΜΣ προκαλεί κατάθλιψη.

Η έρευνα υποδεικνύει ότι το να είναι κάποιος υπέρβαρος οδηγεί σε υψηλότερο κίνδυνο κατάθλιψης, άσχετα από το ρόλο της μεταβολικής υγείας. Αυτό υποδεικνύει ότι και η σωματική υγεία αλλά και κοινωνικοί παράγοντες- όπως το στίγμα- παίζουν ρόλο στη σχέση μεταξύ παχυσαρκίας και κατάθλιψης

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Human Molecular Genetics.