Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων της Ευρώπης, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι αξιολογεί τη χρήση φαρμάκου κατά της αρθρίτιδας, της Roche, σε νοσηλευόμενους ασθενείς με σοβαρή νόσο COVID-19, ως πιθανή αγωγή κατά του κορωνοιού.

Το Tocilizumab, της Roche, έδειξε υποσχόμενο σε κλινικές δοκιμές στην αντιμετώπιση της COVID-19, και εγκρίθηκε από τον FDA τον Ιουνίου για επείγουσα χρήση σε νοσηλευόμενους ασθενείς με COVID-19 που χρειάζονταν οξυγόνο.

Μεγάλη δοκιμή τον Φεβρουάριο, έδειξε ότι το tocilizumab μείωσε τον κίνδυνο θανάτου σε νοσηλευόμενους με σοβαρή COVID-19, μείωσε το χρόνο ανάρρωσης και την ανάγκη μηχανικού αερισμού.

Ο EMA θα πραγματοποιήσει επείγουσα αξιολόγηση του φαρμάκου, που θα περιλαμβάνει αποτελέσματα από 4 μεγάλες έρευνες. Το αποτέλεσμα αναμένεται στα μέσα Οκτωβρίου.