Προβληματισμό προκαλούν τα χαμηλά ποσοστά των ηλικιωμένων που συμμετέχουν στις κλινικές μελέτες φάσης ΙΙ και ΙΙΙ των εμβολίων κατά της CoViD-19.

Σε συστημανική ανασκόπηση επιστημόνων από 8 ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ισλανδία, Ολλανδία, Δανία), μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, αναδεικνύεται το παράδοξο, με την εξής επισήμανση:

"Συμπερασματικά, καταδεικνύεται ότι στις δημοσιευμένες και στις εν εξελίξει τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές φάσης ΙΙ και ΙΙΙ που αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των εμβολίων κατά της CoViD-19, συμπεριλήφθηκε μόνο ένα μικρό κλάσμα της πιο ευάλωτης ομάδας - των ηλικιωμένων - αν και είναι σαφώς ο πληθυσμός που πρέπει να εμβολιάζεται κατά προτεραιότητα".

Στην ανασκόπηση, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό "Ageing Research Reviews" και παρατίθεται πιο κάτω, υπογραμμίζεται πως αξιολογήθηκαν συνολικά 474 περιλήψεις επιστημονικών δημοσιεύσεων (abstacts) και 20 μελέτες (10 δημοσιευμένες και 10 σε εξέλιξη).

Στις 10 δημοσιευμένες μελέτες, η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν τα 45,2 έτη. Μόλις το 9,83% ήταν άνω των 65 ετών, το 1,66% ήταν άνω των 75 ετών και το 0,55% πάνω από 85. Λιγότεροι από το 10% των συμμετεχόντων ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω.

Σύμφωνα με τους συντάκτες, η ιστορία θα θυμάται το 2020 ως το έτος έναρξης της πιο καταστροφικής πανδημίας μετά την ισπανική γρίπη, έναν αιώνα πριν.

Σε αντίθεση με τον ιό της γρίπης, όμως, ο νέος κορωνοϊός είναι πολύ πιο μεταδοτικός. Η CoViD-19 που προκαλεί έχει πολύ μεγαλύτερες επιπτώσεις στους ηλικιωμένους, οι οποίοι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης και θανάτου.

Επιπτώσεις

Αυτός - σημειώνουν - είναι και ο σκοπός της ανασκόπησης, από την οποία προκύπτει πως οι ηλικιωμένοι υποεκπροσωπήθηκαν στις μελέτες. Αναφέρουν χαρακτηριστικά τα εξής:

"Ενώ η CoViD-19 επηρεάζει όλους τους ενηλίκους, η πλειονότητα των ασθενών που υφίστανται οξεία νόσο και μακροχρόνια σύνδρομα, όπως η 'long CoViD', είναι ηλικιωμένοι. Υπάρχουν, παράλληλα, πολλές επιπτώσεις από τη νόσο που ακόμη δεν είναι γνωστές".

Οι επιστήμονες τονίζουν πως η υποεκπροσώπηση των ηλικιωμένων στις μελέτες μπορεί να έχει σημαντικές συνέπειες, καθώς αποτρέπει την επαρκή γνώση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας των εμβολίων COVID-19 σε μια ομάδα ασθενών, με ιδιαιτερότητες, που μπορούν να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των φαρμάκων (και των εμβολίων εν προκειμένω).

Εκτιμούν πως το φαινόμενο αυτό ενδέχεται να έχει επίπτωση στην ακριβή αποτύπωση και εκφράζουν τον προβληματισμό τους σχετικά με τις τρέχουσες μελέτες για έγκριση εμβολίων στο μέλλον.

Επιπλέον Πληροφορίες