Η πανδημία COVID-19 μείωσε το προσδόκιμο ζωής το 2020 περισσότερο, έπειτα από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αναφέρει έρευνα του Oxford University. Για τους Αμερικανούς άντρες μειώθηκε περισσότερο από 2 χρόνια.

Το προσδόκιμο ζωής μειώθηκε κατά περισσότερο από 6 μήνες σε σύγκριση με το 2019 σε 22 από τις 29 χώρες που αναλύθηκαν, τις ΗΠΑ και τη Χιλή. Υπήρχαν γενικά μειώσεις στις 27 από τις 29 χώρες.

Το πανεπιστήμιο ανακοίνωσε ότι οι περισσότερες από τις μειώσεις του προσδόκιμου ζωής σε διάφορες χώρες θα μπορούσαν να συνδέονται στους επίσημους  θανάτους από COVID-19.

Έχουν αναφερθεί σχεδόν 5 εκατομμύρια θάνατοι από τον κορωνοιό έως τώρα, έδειξε υπολογισμός του Reuters.

Υπήρχαν μεγαλύτερες πτώσεις στο προσδόκιμο ζωής στους άντρες στις περισσότερες χώρες, με τη μεγαλύτερη στους Αμερικανούς άντρες, των οποίων το προσδόκιμο ζωής μειώθηκε κατά  2,2 χρόνια έναντι του 2019. 

Γενικά οι άντρες έχασαν πάνω από 1 χρόνο σε 15 χώρες σε σύγκριση με γυναίκες σε 11 χώρες. Αυτό έσβησε την πρόοδο στη θνησιμότητα που είχε επιτευχθεί τα προηγούμενα 5,6 χρόνια.

Στις ΗΠΑ, η άνοδος της θνησιμότητας αφορούσε κυρίως ανθρώπους εργασιακής ηλικίας και αυτούς κάτω των 60 ετών, ενώ στην Ευρώπη θάνατοι στους άνω των 60 ετών, συνέβαλαν περισσότερο στην αύξηση της θνησιμότητας.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο Journal of Epidemiology.