Ολοένα και πιο έντονα ακούγεται η μετακίνηση του προέδρου του ΕΟΦ σε άλλο διοικητικό πόστο. Και όταν μιλάμε σε άλλο πόστο δεν εννοούμε το οποιοδήποτε αλλά την ηγεσία του ΚΕΣΥ (Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας). Το οποίο  έχει την  ουσιαστική ευθύνη για το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, τον προσδιορισμό των γενικών στόχων και κατευθύνσεων και τη διαμόρφωση γενικά της εθνικής στρατηγικής στον τομέα υγείας υποβάλλοντας σχετικές προτάσεις στον Υπουργό Υγείας.

Επειδή η φήμη πλανάται έντονα τις τελευταίες ημέρες φαντάζομαι ότι θα έχουμε ενημέρωση άμεσα είτε θετικά είτε αρνητικά....