Αραγε σε τι επίπεδα έχουν φτάσει οι ατιμολόγητες προμήθειες στα νοσοκομεία- και δεν αναφέρομαι μόνο στα υλικά αλλά και σε φάρμακα. Αυτό δεν είναι παράνομο και δεν αντίκειται μάλιστα και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία που απαγορεύει τέτοιες πρακτικές και τακτικές...;

Κάτι μου λέει, ότι από αυτό το μέτωπο θα έχουμε εξελίξεις και μάλιστα άμεσα... Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις πριν από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα αφορούν πρωταρχικά την Πολιτεία, η οποία θυμάται τα μεν ξεχνάει τα δε.