Με την εφαρμογή του Κανονισμού για τις Κλινικές Δοκιμές (Καν. 536/2014) στις 31 Ιανουαρίου 2021 και την έναρξη λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Κλινικών Δοκιμών (CTIS), θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίον διεξάγονται οι κλινικές δοκιμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) προκειμένου να ενημερώσει τις Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις και τους Ακαδημαϊκούς Χορηγούς σχετικά με το πως να προετοιμαστούν για τις κύριες αλλαγές που θα επιφέρει η εφαρμογή του Κανονισμού στις δραστηριότητες τους που αφορούν τις κλινικές δοκιμές.

Τα θέματα που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του webinar είναι τα εξής:
• Επισκόπηση του Κανονισμού για τις Κλινικές Δοκιμές
• Εισαγωγή στη νέα διαδικασία υποβολής αιτημάτων διεξαγωγής κλινικών δοκιμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο
Λειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος Κλινικών Δοκιμών (CTIS), συμπεριλαμβανομένων θεμάτων διαφάνειας και απαιτήσεων για τις αναφορές ασφάλειας
• Οδηγίες και διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό για χορηγούς

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από 10:00 π.μ. έως 2:30 μ.μ. (Ώρα Ελλάδος)

Θα υπάρξει ζωντανή μετάδοση του σεμιναρίου στην ιστοσελίδα του ΕΜΑ.