Πτωτικές τάσεις στο ιικό φορτίο που εντοπίζεται στα αστικά λύματα, καταγράφονται την εβδομάδα από 29 Νοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου. 

Στην ανάλυση του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του κορωνοϊού, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ και περιλαμβάνεται στη σημερινή έκθεση του Οργανισμού, αναφέρονται τα εξής: 

Παρατηρήθηκαν πτωτικές τάσεις, σε σχέση με την εβδομάδα 22 έως 28 Νοεμβρίου 2021, στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των 8 από τις 13 περιοχές που ελέγχθηκαν. Σταθεροποιητικές τάσεις παρατηρήθηκαν σε 5 από τις 13 περιοχές.

Καθαρή μείωση του ιικού φορτίου παρατηρήθηκε στο Ρέθυμνο (-42%), στη Λάρισα (-44%), στα Ιωάννινα (-68%), στην Πάτρα (-69%) και στον Άγιο Νικόλαο (-73%).

Οριακή ήταν η μείωση που παρατηρήθηκε στη Θεσσαλονίκη (-19%), στην Ξάνθη (-27%) και στην Αλεξανδρούπολη (-30%).

Σταθερό έμεινε ουσιαστικά το ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων στην Κέρκυρα (+9%), στο Ηράκλειο (-4%), στον Βόλο (-7%), στα Χανιά (-8%) και στην Αττική (-10%). 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ - ΠΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΟ
Αττική -10%
Θεσσαλονίκη -19%
Λάρισα -44%
Βόλος -7% 
Ηράκλειο  -4% 
Χανιά -8% 
Ρέθυμνο -42% 
Άγιος Νικόλαος -73%
Πάτρα -69%
Ξάνθη -27%
Ιωάννινα  -68% 
Αλεξανδρούπολη  -30% 
Κέρκυρα +9%