Στη χώρα μας, τα ποσοστά αποκλειστικού μητρικού θηλασμού είναι ιδιαίτερα χαμηλά. Σύμφωνα με τα «10 βήματα για επιτυχή μητρικό θηλασμό», τα νοσοκομεία έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της μητέρας για έναρξη του θηλασμού αμέσως μετά τη γέννηση, ενώ στο θηλάζον νεογνό δεν πρέπει να χορηγούνται οποιαδήποτε άλλα υγρά εκτός αν υπάρχει ειδικός ιατρικός λόγος.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, εκδόθηκε εγκύκλιος που υπενθυμίζει τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίζεται ότι η χορήγηση υποκατάστατου μητρικού γάλακτος στα νεογνά εντός των Δημόσιων, Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, Ιδιωτικών Κλινικών της χώρας και λοιπών Νοσοκομείων, επιτρέπεται για αποδεκτούς ιατρικούς λόγους ή κατόπιν έγγραφης συναίνεσης της μητέρας.