Ανοιχτή τη πόρτα για ενέργειες και κινητοποιήσεις αφήνουν οι πάροχοι πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Σήμερα πραγματοποιείται διευρυμένη σύσκεψη όλων των φορέων Π.Φ.Υ. που απαρτίζουν το Συντονιστικό Όργανο, με μοναδικό θέμα συζήτησης τις περαιτέρω ενέργειες και κινητοποιήσεις για την κατάργηση του claw back.

Μετά από τις ενέργειές του Συντονιστικού Οργάνου της Π.Φ.Υ. για την ενίσχυση του προϋπολογισμού της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας επιτεύχθηκε η ενίσχυση κατά 20.500.000 ευρώ για το 2020 και κατά 61.970.000 ευρώ για το 2021.
Παρόλα αυτά, το claw back το οποίο κοινοποιήθηκε για το Σεπτέμβριο είναι για ακόμα μία φορά υψηλό, ενώ προβλέπεται ότι τα αντίστοιχα ποσά claw back για τον 10ο, τον 11ο και τον 12ο θα κινηθούν σε δυσθεώρητα επίπεδα.

Στο πλαίσιο αυτό, το Συντονιστικό Οργανο της Π.Φ.Υ. κάλεσε τον Υπουργό Υγείας κ. Αθ. Πλεύρη σε συνάντηση με θέματα συζήτησης :

  1. Την εφαρμογή plafond στις διαγνωστικές εξετάσεις, όπως ήδη εφαρμόζεται εδώ και 10 χρόνια στους κλινικούς ιατρούς για τις επισκέψεις των ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
  2. Από το 2022 και μετά τη δημιουργία κωδικού αποπληρωμής των διαγνωστικών εξετάσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου των ασφαλισμένων και στον οποίο δεν θα εφαρμόζεται claw back. Ο εν λόγω προϋπολογισμός να χρηματοδοτηθεί από ταμειακά διαθέσιμα της Ε.Ε. ή μέσω ΕΣΠΑ και να μην αφαιρεί χρήματα από τον ήδη ανεπαρκή προϋπολογισμό των διαγνωστικών εξετάσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και
  3. Από το 2022 και μετά να δημιουργηθεί κωδικός αποπληρωμής των διαγνωστικών εξετάσεων που αφορούν τα περιστατικά COVID και POST COVID, στον οποίο να μην εφαρμόζεται claw back, να προκύπτει από extra επιχορήγηση και να μην αφαιρεί ποσό από τον προϋπολογισμό των διαγνωστικών εξετάσεων.

'Οπως αναφέρεται, παρά την ικανοποίηση του κλάδου για τα χρήματα που προστέθηκαν στον κωδικό των διαγνωστικών εξετάσεων για το 2020 και το 2021, αυτά δεν επαρκούν λόγω της αυξημένης ζήτησης εξετάσεων ενόψει κορονοϊού η οποία επιβαρύνει έναν ήδη ελλειμματικό προϋπολογισμό, αλλά και της παράλληλης κατάρρευσης των δημόσιων δομών, όπου πλέον δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τους ασφαλισμένους ούτε για απλές διαγνωστικές εξετάσεις.