Νέα έρευνα από τη Βρετανία ενισχύει την ιδέα ότι οι υγειονομικοί που εργάζονται στην πρώτη γραμμή στα νοσοκομεία είχαν επίπεδα στρες παρόμοια με αυτά σε πολεμική ζώνη, καθώς η πανδημία της covid-19 φούντωνε.

Υγειονομικοί στις ΜΕΘ της Βρετανίας είχαν επίπεδα μετατραυματικού στρες λόγω πανδημίας, πιθανόν παρόμοια με αυτά των στρατιωτών που πολέμησαν στο Αφγανιστάν, αναφέρουν αποτελέσματα έρευνας στην οποία οι ερευνητές προειδοποιούν ότι το έντονο στρες θα μπορούσε να υπονομεύσει την ποιότητα περίθαλψης.

Νοσηλευτές στην αρχή της σταδιοδρομίας τους ήταν μεταξύ των ομάδων των οποίων η ευεξία φάνηκε να έχει επηρεαστεί περισσότερο.

Τα ευρήματα της έρευνας, που  ακόμα δεν έχουν αξιολογηθεί από άλλους επιστήμονες, βασίζονται σε απαντήσεις προσωπικού στις βρετανικές ΜΕΘ κατά τη διάρκεια και μετά το πρώτο χειμερινό κύμα της πανδημίας, που εμφανίστηκε στα τέλη του 2020 και επέμεινε έως τις αρχές του 2021.

Τα συμπεράσματα υποδεικνύουν σχέση μεταξύ πιο φτωχής ψυχικής υγείας σε εργαζόμενους στα νοσοκομεία και αυξημένης ‘’λειτουργικής αναπηρίας’’ στον τόπο εργασίας.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι η επίπτωση είναι πιθανόν να επηρεάσει το αποτέλεσμα της περίθαλψης και τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα των υγειονομικών.

Η έρευνα, που αναρτήθηκε στο medRxiv στα μέσα Ιανουαρίου, δίνει πληροφορίες για τη βλάβη στους υγειονομικούς οι οποίοι αντιμετωπίζουν διπλή πρόκληση: αυξανόμενη κρίση ψυχικής υγείας ν, καθώς η παγκόσμια έλλειψη προσωπικού χτυπά τον ιατρικό κλάδο.

Η νέα έρευνα βασίστηκε σε στοιχεία 6.000 ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν από υγειονομικούς σε 56 ΜΕΘ του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Βρετανίας (NHS).

Οι νοσηλευτές αποτελούσαν περισσότερο από το μισό των ερωτηθέντων και ακολουθούσαν γιατροί και άλλο υγειονομικό προσωπικό.

Στις παρενέργειες του συνδρόμου μετατραυματικού στρες, περιλαμβάνονται επιστροφές εικόνων του τραυματικού γεγονότος, το να αισθάνεται κάποιος αποκομμένος από σχέσεις ή μελαγχολία για το μέλλον και καταφυγή σε ουσίες ή αλκοόλ για να αντεπεξέλθει.