Σχεδόν το ένα τρίτο συμμετεχόντων σε κλινικές δοκιμές για εμβόλια κατά της COVID-19 στους οποίους δόθηκε placebo ως μέρος της έρευνας, ανέφεραν ότι είχαν ανεπιθύμητες ενέργειες μετά τη χορήγηση, τι ανακάλυψε ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο JAMA Network Open.

Ποσοστό 76% των συμμετεχόντων που έλαβαν το εμβόλιο στις 12 δοκιμές της ανάλυσης, είπαν ότι είχαν τουλάχιστον μια ανεπιθύμητη ενέργεια μετά το εμβόλιο.

Οι πιο συνήθεις παρενέργειες σε όσους έλαβαν placebo στις δοκιμές ήταν πονοκέφαλος, που επηρέασε το 18% και κούραση που εμφάνισε το 16%.

Η Julia Haas, του Beth Israel Deaconess Medical Center, δήλωσε ότι δημιουργεί έκπληξη ότι άνθρωποι που έλαβαν placebo ανέφεραν επίσης ανεπιθύμητες ενέργειες. Πρόσθεσε ότι αυτό υποδεικνύει ότι πολλές αναφορές για ανεπιθύμητες ενέργειες ενδεχομένως οφείλονται στο placebo effect παρά στα εμβόλια.

Οσοι έλαβαν το εμβόλιο και το placebo ανέφεραν πόνο και οίδημα στο σημείο της ένεσης, αν και ο αριθμός ήταν χαμηλότερος στην ομάδα του placebo.

Οι ερευνητές στην ανάλυση περιέλαβαν στοιχεία 12 κλινικών δοκιμών για αρκετά εμβόλια κατά της  COVID-19.

Εστίασαν στις ανεπιθύμητες ενέργειες που ανέφεραν οι συμμετέχοντες που έλαβαν placebο. Η ερευνήτρια δήλωσε ότι καθώς πολλοί που έλαβαν placebo, επίσης ανέφεραν ανεπιθύμητες ενέργειες, αυτό υποδεικνύει ότι τα εμβόλια μπορεί ενδεχομένως στην πραγματικότητα  να προκαλούν λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες από ό,τι κάποιος θα μπορούσε να συμπεράνει από την εξέταση μόνο όσων έκαναν εμβόλιο χωρίς να συγκρίνει με αυτούς που έλαβαν placebo.

Πηγές:
JAMA Network Open.