Μια νέα εποχή για τη βελτίωση των παρεχόμενων ιατρικών, κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών στους Κύπριους ασθενείς με θαλασσαιμία σηματοδοτεί η θετικότατη εξέλιξη έγκρισης της ‘’Εθνικής Στρατηγικής Θαλασσαιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών’’ από το Υπουργικό Συμβούλιο, την οποία η Διεθνής Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας (ΔΟΘ) χαιρετίζει με ιδιαίτερη θέρμη και ικανοποίηση.

Η εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Θαλασσαιμία, αποτέλεσμα της συνέργειας επιστημόνων, ιατρών, ακαδημαϊκών, εκπροσώπων της πολιτείας και φυσικά των ίδιων των ασθενών, συνιστά απότοκο της κοινής προσπάθειας όλων των προαναφερθέντων εταίρων για τη χάραξη μιας μακροχρόνιας, ολιστικής στρατηγικής ως προς τον έλεγχο και την αντιμετώπιση της πάθησης σε μια συστηματική, εμπεριστατωμένη και ενιαία βάση ανά το παγκύπριο.

Στόχος είναι να ενισχυθούν περαιτέρω οι υφιστάμενοι σχεδιασμοί και δράσεις για τη θαλασσαιμία σε επίπεδο πρόληψης και διαχείρισης, κοινωνικής πρόνοιας, ενίσχυσης της ερευνητικής δραστηριότητας και καινοτομίας, ενώ βασικό πυλώνα της Στρατηγικής αποτελεί και η μετεξέλιξη του Κέντρου Θαλασσαιμίας σε Διεθνές Κέντρο Αριστείας, με αντικείμενο την εκπαίδευση για θέματα που άπτονται της ασθένειας.

Μολονότι η χώρα διαθέτει μακρά και επιτυχή παράδοση στην πρόληψη και διαχείριση της νόσου, οι δραματικές εξελίξεις των τελευταίων ετών στα επιστημονικά δεδομένα της θαλασσαιμίας καθώς και η σημαντική διαφοροποίηση των αναγκών των πασχόντων σήμερα, κατέστησαν την εφαρμογή μια τέτοιας Στρατηγικής επιτακτική.

Η ΔΟΘ εκφράζει την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες της σε όλους όσοι συνεισέφεραν με απαράμιλλη αφοσίωση και ανιδιοτέλεια στην ολοκλήρωση και προώθηση αυτού του πολύτιμου εργαλείου, συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου και των μελών της Εθνικής Επιτροπής Θαλασσαιμίας, των ιατρών και του προσωπικού των Κλινικών Θαλασσαιμίας, του Παγκύπριου Αντιαναιμικού Συνδέσμου, και φυσικά του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Αναστασιάδη, και τους τέως και νυν Υπουργούς Υγείας.