Σήμερα, η Επιτροπή εγκαινιάζει δύο νέα εργαστήρια, στο πλαίσιο του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ) της Επιτροπής στην Ίσπρα (Ιταλία), τα οποία θα ενισχύσουν τη δυνατότητα της Επιτροπής να διενεργεί δοκιμές εκπομπών σε αυτοκίνητα στην αγορά της ΕΕ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν.

Αυτό θα βοηθήσει την Επιτροπή να προσδιορίσει κατά πόσον τα οχήματα συμμορφώνονται με τους σχετικούς κανονισμούς της ΕΕ για τις εκπομπές, βελτιώνοντας την ικανότητά της να ασκεί εποπτεία στην αγορά οχημάτων. Η αρμοδιότητα της Επιτροπής να ελέγχει τις εκπομπές των αυτοκινήτων είναι αποτέλεσμα της αναθεώρησης της νομοθεσίας της ΕΕ για την έγκριση τύπου οχημάτων μετά το σκάνδαλο «Dieselgate», διά της οποίας θεσπίστηκε η εποπτεία και η επιβολή σε επίπεδο ΕΕ.

Κατά την εγκαινίαση της νέας εγκατάστασης στην Ίσπρα, ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, κ. Τιερί Μπρετόν, δήλωσε:

«Μολονότι οι έλεγχοι των αυτοκινήτων που διατίθενται στην αγορά εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, από τον Σεπτέμβριο του 2020 η Επιτροπή είναι σε θέση να διενεργεί ελέγχους στα αυτοκίνητα, να προκαλεί ανακλήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ και να επιβάλλει πρόστιμα έως και €30.000 ανά αυτοκίνητο όταν παραβιάζεται ο νόμος. Με αυτή τη νέα υπερσύγχρονη εγκατάσταση δοκιμών εκπομπών αυτοκινήτων, είμαστε πλέον καλύτερα εξοπλισμένοι από ποτέ για να βελτιώσουμε την ποιότητα του αέρα για τους ευρωπαίους πολίτες, να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, να ενισχύσουμε την ενιαία αγορά και να στηρίξουμε την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.»

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, δήλωσε:

«Αυτά τα νέα υπερσύγχρονα εργαστήρια θα δώσουν στο ΚΚΕρ τη δυνατότητα να εξακολουθήσει, με αυξημένη αποτελεσματικότητα, να διασφαλίζει ότι τα αυτοκίνητα συμμορφώνονται με τους ενωσιακούς κανόνες για τις εκπομπές. Είναι μια σπουδαία είδηση για όλους τους καταναλωτές και τους Ευρωπαίους, και ένα βήμα προς την πραγματοποίηση της φιλοδοξίας να καταστεί η Ευρώπη μια κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050. Πρόκειται για ένα ακόμα σημαντικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η επιστήμη συμβάλλει στην πολιτική.»

Ο νέος μηχανισμός εποπτείας της αγοράς οχημάτων θα επιτρέψει τη διενέργεια δοκιμών εκπομπών υπό ρυθμιζόμενες και προσομοιωμένες πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Μέσω δύο στοιχείων κλιματικών εκπομπών θα καταστεί δυνατή η δοκιμή ενός ευρέος φάσματος περιβαλλοντικών συνθηκών, όπως η θερμοκρασία, η υγρασία και η πίεση, οι οποίες επηρεάζουν τις τελικές επιδόσεις εκπομπών του οχήματος. Χάρη στην υπερσύγχρονη τεχνολογία τους, τα νέα εργαστήρια θα αποβούν επίσης χρήσιμα στην Επιτροπή κατά την εφαρμογή μελλοντικών προτύπων εκπομπών.

Η Επιτροπή δημοσιεύει επίσης τα αποτελέσματα του πρώτου έτους των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς του ΚΚΕρ που πραγματοποιήθηκαν σε άλλες εγκαταστάσεις δοκιμών του ΚΚΕρ. Η έκθεση, με τίτλο «Εποπτεία της ευρωπαϊκής αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων», παρουσιάζει τα αποτελέσματα των δοκιμών εκπομπών και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης για 40 οχήματα του προτύπου Euro-6, τα οποία διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνονται υπό ευρύ φάσμα συνθηκών οδήγησης. Για τη στήριξη των αρχών της ΕΕ που συμμετέχουν στα καθήκοντα εποπτείας των μηχανοκίνητων οχημάτων, το ΚΚΕρ μοιράζεται επίσης διδάγματα και βέλτιστες πρακτικές για τις διαδικασίες ελέγχου.

Ιστορικό

Ως αντίδραση στο σκάνδαλο «Dieselgate» που αποκάλυψε ότι οι εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης υπερέβαιναν σε ορισμένες περιπτώσεις κατά πολύ τις τιμές που μετρήθηκαν κατά τη νομοθετική δοκιμή πιστοποίησης, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε τον Μάιο του 2018 τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/858 για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων.

Ο κανονισμός αυτός αναθεωρεί σε σημαντικό βαθμό και καθιστά αυστηρότερο το προηγούμενο σύστημα έγκρισης τύπου με τη θέσπιση της υποχρεωτικής εποπτείας της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων. Ενισχύει επίσης την ποιότητα και την ανεξαρτησία των διαδικασιών έγκρισης τύπου και δοκιμών οχημάτων, αυξάνει τους ελέγχους των αυτοκινήτων που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά της ΕΕ και βελτιώνει το συνολικό σύστημα με ισχυρότερη ευρωπαϊκή εποπτεία.

Με βάση τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς, ο κανονισμός του 2018 για την έγκριση τύπου οχημάτων δίνει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να προβαίνει σε ανακλήσεις οχημάτων σε επίπεδο ΕΕ και να επιβάλλει πρόστιμα έως και 30.000 ευρώ ανά αυτοκίνητο όταν παραβιάζεται η νομοθεσία και τα κράτη μέλη δεν αναλαμβάνουν δράση.

Το εργαστήριο εκπομπών οχημάτων (VELA) του ΚΚΕρ παρέχει τη δυνατότητα δοκιμής όλων των τύπων οδικών οχημάτων τόσο ως προς τις εκπομπές όσο και ως προς την ενεργειακή απόδοση. Μέσω της παραγωγής αμερόληπτων επιστημονικών δεδομένων για την αξιολόγηση των τεχνολογιών των οχημάτων, το εργαστήριο VELA, το οποίο σήμερα αποτελείται από 11 εγκαταστάσεις, και τα ερευνητικά αποτελέσματα του ΚΚΕρ χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις εκπομπές στις οδικές μεταφορές. Το ΚΚΕρ έθεσε σε εφαρμογή πιλοτικό έργο από το 2017 έως το 2020, έτος κατά το οποίο η Επιτροπή κατέστη τελικά υπεύθυνη για τις δοκιμές οχημάτων στο πλαίσιο της εποπτείας της αγοράς οχημάτων.

Πηγές:
euro2day

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Webinar Φάκελοι Υγείας με θέμα: ''Αθλητική καρδιά''
Τροφές που ενισχύουν την παραγωγή κολλαγόνου
Ο ΕΟΦ εφιστά την προσοχή των καταναλωτών στην παρουσίαση του σκευάσματος «Ostex»