ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τον Υπουργό Υγείας


Θέμα: Σοβαρότατα προβλήματα λειτουργίας του Βιοχημικού και του Μικροβιολογικού - Μοριακού Εργαστηρίου του νοσοκομείου ΘΡΙΑΣΙΟ λόγω των μεγάλων ελλείψεων προσωπικού.


Τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν στη λειτουργία του Βιοχημικού και του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του νοσοκομείου Θριάσιο καταδεικνύει ο
Σύλλογος Εργαζομένων με ανακοίνωσή του.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει στην ανακοίνωση ο Σύλλογος:

Σοβαρότατα προβλήματα στο Βιοχημικό και το Μικροβιολογικό – Μοριακό Εργαστήρια, που η ασφαλής λειτουργία τους είναι κρίσιμη συνολικά για το
ΘΡΙΑΣΙΟ νοσοκομείο, προκαλούν οι μεγάλες ελλείψεις ιατρικού και παραιατρικού προσωπικού.
Συγκεκριμένα, στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο έχουν απομείνει μόνο 3 μόνιμοι και 1 επικουρική γιατρός, η οποία είναι πιθανό σύντομα να
αποχωρήσει για να διορισθεί σε άλλο νοσοκομείο, ενώ παραμένουν κενές 4 οργανικές θέσεις ειδικευμένων και 3 θέσεις ειδικευόμενων γιατρών.
Αν και οι εναπομείναντες γιατροί του Μικροβιολογικού, οι οποίοι καλύπτουν και το Βιοχημικό και το Μοριακό Εργαστήριο, αναγκάζονται να ξεπερνούν τον
προβλεπόμενο αριθμό εφημεριών, είναι πλέον αδύνατη η ασφαλής στελέχωση του εργαστηρίου στο πρωινό ωράριο καθώς και η κατάρτιση ασφαλούς
προγράμματος εφημεριών.

Επομένως η πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΝΕ ΘΡΙΑΣΙΟ για την προκήρυξη μόνο μιας θέσης Ιατρικής Βιοπαθολογίας είναι
εντελώς ανεπαρκής για την εξασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας των αντίστοιχων Εργαστηρίων.
Παρόμοιες είναι οι ελλείψεις παραιατρικού προσωπικού στο Βιοχημικό και το Μικροβιολογικό – Μοριακό Εργαστήρια.
Απολύτως απαραίτητη για τη συνέχιση της λειτουργίας των κρίσιμων εργαστηρίων είναι η παραμονή στην εργασία των επικουρικών συναδέλφων (4
επικουρικοί εργαζόμενοι στο Βιοχημικό και 3 επικουρικοί στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο) που καλύπτουν μεγάλο μέρος των ελλείψεων μόνιμου
προσωπικού. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Μοριακού Εργαστηρίου που στελεχώνεται από 1 μόνιμη και 3 επικουρικούς εργαζόμενους.
Οι επικουρικοί συνάδελφοι έχουν αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία και τυχόν απόλυση τους – εκτός από τα προβλήματα επιβίωσης για τους ίδιους και τις
οικογένειες τους – θα οδηγήσει σε κίνδυνο διακοπής λειτουργίας των εργαστηρίων.

Αντίστοιχα είναι τα προβλήματα από τη μεγάλη έλλειψη ιατρικού προσωπικού και στις υπόλοιπες κλινικές και τμήματα του νοσοκομείου ΘΡΙΑΣΙΟ, με
χαρακτηριστικά παραδείγματα τις Παθολογικές κλινικές, τις ΜΕΘ (Γενική και Κέντρου Εγκαυμάτων) και το Ακτινοδιαγνωστικό τμήμα.
Με διακοπή λειτουργίας κινδυνεύει η Παιδιατρική, όπου έχουν απομείνει μόνο 2 μόνιμοι και 1 επικουρική ειδικευμένοι παιδίατροι και 4 ειδικευόμενοι, η
Αιμοδοσία, όπου έχουν απομείνει 3 μόνιμοι γιατροί, και η Πνευμονολογική Κλινική, όπου έχουν απομείνει 3 μόνιμοι γιατροί.
Οι μεγάλες ελλείψεις μόνιμου προσωπικού και η επέκταση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων είναι τα αποτελέσματα της υποστελέχωσης των δημόσιων μονάδων υγείας από όλες τις κυβερνήσεις, που επιδεινώθηκαν από την πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ κατά τη διάρκεια της επιδημίας.

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένη τη σοβαρότητα του θέματος,

Ερωτάται ο κ Υπουργός:
1. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει για την άμεση αντιμετώπιση των ζητημάτων που θέτουν οι εργαζόμενοι στο Θριάσιο;
2. Ποιες πρωτοβουλίες θα λάβει για την άμεση στελέχωση των εργαστηρίων του νοσοκομείου με μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό και
παραϊατρικό προσωπικό;


Η ερωτώσα βουλευτής

Φωτεινή Μπακαδήμα