Από τον Dr. med. B. Παυλιδέλη,  εξειδικευμένο στη ρινοπλαστική και  ωτοπλαστική, πραγματοποιήθηκε ομιλία με θέμα “Τεχνικές αποκατάστασης ελλειμμάτων πτερυγίου ωτός ”. Παρουσιάστηκαν σύγχρονες τεχνικές άμεσης αποκατάστασης ελλειμμάτων πτερυγίων ωτός, μετά από τραυματισμό, αφαίρεση όγκου ή λόγω συγγενούς δυσπλασίας.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μakedonia Palace στη Θεσσαλονίκη, στις 17 – 20 Μαρτίου 2022.

 

O Dr. med. B. Παυλιδέλης με τους διοργανωτές του συνεδρίου. Από αριστερά: Καθ. I. Καστανιουδάκης (Ιωάννινα), Καθ. Μ. Κατωτομιχελάκης (Αλεξανδρούπολη), Καθ. Ι. Κωνσταντινίδης (Θεσ/νίκη).