Ηταν αναμενόμενη η παράταση που τελικώς δόθηκε για την καταληκτική ημερομηνία των υποβολών (eΔΑΠΥ και αποστολή φυσικού αρχείου) όλων των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ Παρόχων Υπηρεσιών Υγείας για τον μήνα Μάρτιο. Τελικά οι πάροχοι έχουν τη δυνατότητα έως και την επόμενη εβδομάδα (29/4/2022, ημέρα Παρασκευή) να καταθέσουν στον Οργανισμό τα παραστατικά τους για να πληρωθούν πότε; τρεις μήνες μετά. 

Το ερώτημα είναι, πόσα από αυτά τα υπολογιζομένα ποσά θα μπουν στην τσέπη; Το 20% (επί του συνολικού ποσού); Αντε το 30% το πολύ, καθώς πρέπει να αφαιρεθεί το clawback, το rebate και η ακρίβεια!