Οταν ξέρεις εξακριβωμένα ποιο είναι το καλό, όχι μόνο για σένα αλλά για όλους, σαφώς και πρέπει να χρησιμοποιείς κάθε δυνατό μέσο για να το πετύχεις. Επί παραδείγματι υπάρχει ενδεχόμενο -σοβαρό και με δεδομένα-ελλείψεων φαρμάκων σε μία θεραπευτική κατηγορία. Σαφώς και θα πιέσεις την Πολιτεία μέσω των Συλλόγων ασθενών να αλλάξει την τακτική της και τις επιλογές της. Ομως πριν από αυτό μήπως πρέπει ο καθένας και στη συγκεκριμένη περίπτωση η εταιρεία ή οι εταιρείες που διανέμουν τα σκευάσματα να βγουν μπροστά πριν ζητήσουν τη βοήθεια από όποιον άλλο;

Γιατί ακούγεται συνεχώς ο ασθενοκεντρικός χαρακτήρας!