Η Novartis Hellas, υπενθυμίζει την Παγκόσμια Ημέρα Κλινικών Μελετών και θέτει στο επίκεντρο της αποστολής της τις κλινικές μελέτες με στόχο τη διάθεση καινοτόμων φαρμάκων σε άτομα με μια συγκεκριμένη ασθένεια ή πάθηση. Αυτές οι μελέτες διασφαλίζουν ότι ένα υπό μελέτη φάρμακο είναι αποτελεσματικό και ασφαλές και βασίζονται πλήρως σε ασθενείς και υγιείς εθελοντές. Το 2021 η εταιρεία επένδυσε $7,0m για τη διεξαγωγή 72 κλινικών μελετών σε 43 κέντρα στην Ελλάδα με συμμετοχή 718 ασθενών. Οι κλινικές μελέτες αφορούσαν τις θεραπευτικές κατηγορίες της Αιματολογίας, της Δερματολογίας & Ρευματολογίας, της Νευρολογίας, της Ογκολογίας, της Καρδιολογίας, της Νεφρολογίας, της Οφθαλμολογίας και της Πνευμονολογίας.

Στην Ελλάδα, σημειώνει η εταιρεία, οι κλινικές μελέτες δημιουργούν αξία για τους ασθενείς, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τους Επαγγελματίες Υγείας και την Εθνική Οικονομία, προσφέροντας πολλαπλά οφέλη. Συγκεκριμένα, οι ασθενείς που συμμετέχουν σε κλινικές μελέτες επωφελούνται καθώς λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή θεραπεία και έγκαιρη πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα πριν την ευρύτερη διάθεσή τους. Οι επαγγελματίες υγείας έχουν τη δυνατότητα επιλογής της κατάλληλης θεραπείας ανά περίπτωση ενώ η ερευνητική κοινότητα προχωράει σε υψηλού κύρους δημοσιεύσεις και διεθνείς συνεργασίες, οι οποίες αναδεικνύουν το υψηλό επίπεδο της Ελληνικής επιστημονικής κοινότητας. Η συμμετοχή σε κλινικές μελέτες μπορεί να αποφέρει επίσης οικονομικά οφέλη με εισροή σημαντικών κεφαλαίων στην Ελλάδα καθώς οι επενδύσεις σε αυτό τον τομέα αποτελούν σημαντική πηγή νέων θέσεων εργασίας και αύξηση της απασχόλησης και στο εθνικό σύστημα υγείας με βελτίωση της οργάνωσης και του εξοπλισμού.

Επιπλέον Πληροφορίες