Η ψυχική δυσφορία, όπως αυτή περιγράφεται από μητέρες που ήταν έγκυες στην πανδημία COVID-19, ενδεχομένως συνδέεται με αλλαγές στον εγκέφαλο των εμβρύων τους, αναφέρει έρευνα στο  Communications Medicine.

Η έρευνα έγινε σε 65 γυναίκες που ήταν έγκυες κατά τη διάρκεια της πανδημίας και 137 που ήταν έγκυες πριν.

Καμία δεν είχε μολυνθεί με τον ιό SARS-CoV-2.

Η Κατερίνα Λυμπεροπούλου και οι συνεργάτες της χρησιμοποίησαν μαγνητική τομογραφία για την απεικόνιση των εγκεφάλων των εμβρύων, εγκύων, πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Από τις 202 γυναίκες ζητήθηκε από 173 μητέρες να απαντήσουν αν είχαν στρες στην εγκυμοσύνη, άγχος ή κατάθλιψη.

Οι ερευνητές βρήκαν ότι στρες και κατάθλιψη αναφέρθηκαν αναλογικά περισσότερο στις μητέρες που εγκυμονούσαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

34 (27.6%) γυναίκες στην ομάδα προ πανδημίας και 26 (52.0%) κατά τη διάρκεια θεωρήθηκαν όιτι είχαν υψηλή ψυχική δυσφορία.

Το άγχος ήταν σταθερό σε όλες τις ομάδες.

Παρατηρήθηκε ότι 3 εγκεφαλικές δομές ήταν μειωμένες σε έμβρυα της πανδημίας έναντι εμβρύων πριν από αυτήν.

Η ανάπτυξη σε αυτές συνδεόταν αρνητικά με το άγχος, το στρες ή την κατάθλιψη.

Όταν περιλήφθηκαν μητέρες που ανέφεραν χαμηλό στρες παρατηρήθηκε ότι τα έμβρυα είχαν χαμηλότερο όγκο στις 3 εγκεφαλικές μετρήσεις της ομάδας της πανδημίας έναντι της ομάδας πριν την πανδημία.

Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι οι διαφορές, όταν συγκρίνονται πολλά ευρήματα δείχνουν ότι υπάρχουν πολλοί παράγονες που επηρεάζουν την ανάπτυξη του εγκεφάλου και όχι μόνο το αυξημένο στρες της μητέρας.