Σε παγκόσμια πρώτη, ερευνητική ομάδα ανακάλυψε ότι η χαμηλότερη κοινωνική συνεκτικότητα συνδέεται με την ανοσιακή απόκριση στα εμβόλια κατά της COVID-19.

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο Brain, Behavior and Immunity έδειξε ότι η χαμηλότερη κοινωνική συνεκτικότητα επίσης έκανε τους ανθρώπους να αισθάνονται πιο μόνοι και αυτός ήταν επιπλέον παράγοντας στη μείωση της απόκρισης στο εμβόλιο για την  COVID-19.

Χρησιμοποιώντας στοιχεία 600 ανθρώπων, οι ερευνητές εξέτασαν αν παράγοντες όπως η κοινωνική συνεκτικότητα και η μοναξιά είχαν αρνητική επίδραση στην ανοσιακή απόκριση στο εμβόλιο.

Οι συγγραφείς ανακάλυψαν ότι χαμηλότερη κοινωνική συνεκτικότητα ήταν προγνωστικός παράγοντας χαμηλότερης απόκρισης σε μια δόση εμβολίου κατά της COVID-19.

Επίσης, ότι αυτοί που αισθάνονταν λιγότερο συνδεδεμένοι με τη γειτονιά τους, είχαν χαμηλότερη εμπιστοσύνη στους γείτονες και αισθάνονταν ότι δεν είχαν στήριξη ή λιγότερο όμοιοι με τους γείτονες, έκαναν λιγότερα αντισώματα σε σύγκριση με αυτούς που ανέφεραν μεγαλύτερη κοινωνική συνεκτικότητα.

Επιπλέον, όσοι ανέφεραν χαμηλότερη κοινωνική συνεκτικότητα επίσης έτειναν να αναφέρουν ότι αισθάνονται πιο μόνοι και αυτό με τη σειρά του μείωνε την ανοσιακή απόκριση.

Ο Dr. Siobhán Howard, δήλωσε ότι η μοναξιά είναι γνωστός παράγοντας κινδύνου για αρκετές παθήσεις και η νέα έρευνα προστίθεται στις αυξανόμενες ενδείξεις που τη συνδέουν με την κακή υγεία.