Για να δούμε.. συζητήσεις γίνονται και ο στόχος είναι να βρεθούν λύσεις, καταρχήν προς όφελος των ασθενών και εν συνεχεία προς όφελος όλων των εμπλεκομένων.

Το βασικό είναι ότι υπάρχει καλή πρόθεση για ένα "ομαλό αλισβερίσι" στη λογική, κάπου θα κάνω πίσω εγώ, κάπου θα κάνεις πίσω εσύ. Τι σημαίνει αυτό- ότι οι φαρμακοβιομηχανίες σκοπεύουν στις διαπραγματεύσεις των σκευασμάτων τους να δώσουν εκπτώσεις σημαντικές, αλλά δεν πρόκειται να κάνουν πίσω στα καινοτόμα σκευάσματατους που αποδεδειγμένα έχουν μεγαλύτερο κλινικό όφελος...

Το αν θα έχουμε αποχωρήσεις από τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων και αυτό παίζει...