Γίνονται προσπάθειες να βρεθεί λύση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιώτες πάροχοι από την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και μαθαίνουμε ότι έχει δρομολογηθεί συνάντηση και στον ΕΟΠΥΥ. 

Οπως λέγεται, ο "κόμπος έφτασε στο χτένι" και αν δεν βρεθούν λύσεις άμεσα θα διπλασιαστεί ο αριθμός των εργαστηρίων που θα βάλουν λουκέτο. Συνολικά στη Π.Φ.Υ. δραστηριοποιούνται 3.000 ιδιωτικά εργαστήρια και πολυιατρεία, ενώ ήδη έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους περί τα 500..

Αρα περιμένουμε ανακοινώσεις πρωτίστως για το clawback των προηγούμενων ετών.