Νέα έρευνα που έγινε σε 38 σχολεία στη Βαρκελώνη έδειξε ότι ο θόρυβος από το κυκλοφοριακό στα σχολεία έχει αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη της εργασιακής μνήμης και της προσοχής σε μαθητές δημοτικού. Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο PLoS Medicine.

Οι ερευνήτριες Maria Foraster και Jordi Sunyer, περιέλαβαν στην έρευνα 2,680 παιδιά 7 έως 10 ετών.

Εστίασαν σε 2 ικανότητες που αναπτύσσονται γρήγορα κατά την προεφηβεία και είναι αναγκαίες για τη μάθηση και την παρακολούθηση-προσοχή και εργασιακή  μνήμη.

Η έρευνα διήρκεσε 12 μήνες και έγινε το διάστημα  2012 -2013.

Οι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν νοητικά τεστ 34 φορές. Επίσης ελήφθησαν μετρήσεις θορύβου μπροστά από τα 38 σχολεία και στις αυλές και αίθουσες.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι η εξέλιξη της εργασιακής μνήμης και της προσοχής ήταν πιο αργή σε μαθητές που πήγαιναν σε σχολείο με θόρυβο.

Στην ανάλυση του εξωτερικού θορύβου σε σχολεία, υψηλότερο μέσο επίπεδο θορύβου και μεγαλύτερη διακύμανση επιπέδων θορύβου συνδέονταν με φτωχότερη επίδοση των μαθητών  σε όλα τα τεστ.

Μέσα στην τάξη, μεγαλύτερη διακύμανση των επιπέδων θορύβου συνδεόταν με χαμηλότερη πρόοδο σε όλα τα νοητικά τεστ.

Oμως, παιδιά που εκτίθεντο σε υψηλότερο θόρυβο στην τάξη είχαν χειρότερη επίδοση μόνο σε τεστ προσοχής.

Tο εύρημα δείχνει ότι ο θόρυβος που κορυφώνεται μέσα στην τάξη μπορεί να διαταράσσει περισσότερο τη νευροανάπτυξη έναντι του μέσου επιπέδου ντεσιμπέλ.

Η έρευνα προστίθεται σε ενδείξεις της επίδρασης του κυκλοφοριακού στη νοητική ανάπτυξη των παιδιών.