Νέα έρευνα από το University of South Australia δείχνει άμεση σχέση μεταξύ άνοιας και έλλειψης βιταμίνης D.

Εξετάζοντας τη σχέση μεταξύ βιταμίνης D,νευροαπεικονιστικών χαρακτηριστικών και του κινδύνου άνοιας και εγκεφαλικού η έρευνα βρήκε ότι

  • Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D συνδέονταν με χαμηλότερο μέγεθος εγκεφάλου και αυξημένο κίνδυνο άνοιας και εγκεφαλικού επεισοδίου
  • Γενετικές αναλύσεις στηρίζουν αιτιατή σχέση έλλειψης βιταμίνης D και άνοιας.
  • Σε ορισμένους πληθυσμούς έως το  17% περιστατικών άνοιας θα μπορούσαν να προληφθούν αυξάνοντας τα επίπεδα της βιταμίνης στους ανθρώπους στο φυσιολογικό όριο (50 nmol/L).

Η γενετική μελέτη στο The American Journal of Clinical Nutrition, ανέλυσε στοιχεία 294.514 συμμετεχόντων στη U.K. Biobank, που εξέταζαν την επίδραση χαμηλών επιπέδων βιταμίνης D (25 nmol/L) και του κινδύνου άνοιας και εγκεφαλικού.

Η καθηγήτρια Elina Hyppönen, δήλωσε ότι τα ευρήματα είναι σημαντικά για την πρόληψη της άνοιας και για την συνειδητοποίηση της ανάγκης να απαλειφθεί  η έλλειψη βιταμίνης D.

Πρόσθεσε ότι η έρευνα είναι η πρώτη που εξετάζει την επίδραση των πολύ χαμηλών επιπέδων της βιταμίνης D στον κίνδυνο άνοιας και εγκεφαλικού με χρήση ισχυρών γενετικών αναλύσεων σε μεγάλο πληθυσμό.

Tα ευρήματα είναι πολύ σημαντικά δεδομένης της υψηλής εμφάνισης άνοιας παγκοσμίως.

Πηγές:
The American Journal of Clinical Nutrition,