Η μεταμόσχευση μήτρας είναι αποτελεσματική και ασφαλής μέθοδος για την ίαση της υπογονιμότητας όταν λείπει μια λειτουργική μήτρα.

Αυτό είναι το συμπέρασμα της πρώτης ολοκληρωμένης έρευνας μεταμοσχεύσεων μήτρας, από το University of Gothenburg.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Fertility and Sterility, και αφορά μεταμόσχευση μήτρας από  δότριες εν ζωή.

Οι εγχειρήσεις έγιναν από τον Mats Brännström, του Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg και Sahlgrenska University Hospital.

Μετά από τις 7 από 9 μεταμοσχεύσεις ακολούθησαν  προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Σε αυτή την ομάδα των 7 γυναικών,  6 έμειναν έγκυες και γέννησαν. Τρεις γέννησαν  2 παιδιά η καθεμία.

Η έρευνα έδειξε κλά αποτελέσματα εξωσωματικής.

Η πιθανότητα κύησης ανα  έμβρυο σε μεταμοσχευμένη μήτρα  ήταν 33%, που δεν διαφέρει από τα ποσοστά επιτυχίας αγωγών εξωσωματικής, γενικά.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι μελετήθηκαν λίγα περιστατικά. Παρόλα αυτά, το υλικό είναι κορυφαίο στον τομέα.

Καμμία από τις δότριες δεν είχε συμπτώματα στην πύελο, αλλά μερικές εμφάνισαν ελαφρά παροδικά συμπτώματα με τη μορφή δυσφορίας ή ελαφρύ οίδημα στα πόδια.

Μετά από 4 χρόνια, η ποιότητα ζωής σε σχέση με την υγεία στις λήπτριες ήταν υψηλότερη από του γενικού πληθυσμού.

Καμία από τις 2 ομάδες δεν είχε άγχος ή κατάθλιψη που να απαιτεί αγωγή.

Τα παιδιά που γεννήθηκαν μέχρι σήμερα-και μελετήθηκαν έως την ηλικία τωγν 2 ετών παραμένουν  υγιή και η μακροπρόθεσμη υγεία των δοτριών και των ληπτριών είναι γενικά επίσης καλή.

Εως το 2021, υπολογίζεται ότι ο αριθμός των μεταμοσχεσεων μήτρας ήταν 90- 20 από αυτές έγιναν στη Σουηδία. Παγκοσμίως γεννήθηκαν 50 παιδιά.