Το κάθε τι μπορεί να δεχτεί πολλαπλές αναγνώσεις και το αποτέλεσμα κάθε φορά βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση από την οπτική που ο καθένας υιοθετεί. Μπορεί να λέγεται ότι τα γενόσημα ελέγχουν το 24,8% σε όγκο και το 14,2% σε αξία των σκευασμάτων του ΕΟΠΥΥ, όμως τα εν λόγω ποσοστά διαφοροποιούνται πλήρως όταν κανείς εξετάσει το αποτύπωμά τους ανά θεραπευτική κατηγορία.

Υπάρχουν κατηγορίες όπου τα γενόσημα ελέγχουν την μερίδα του λέοντος. Και αυτό δεν λέγεται επικριτικά, ακριβώς το αντίθετο επιβεβαιώνουν την αξία και τη δύναμη των γενοσήμων που διαθέτουν ανάλογη θεραπευτική αξία με αυτή των πρωτοτύπων. 

Αρα μήπως θα έπρεπε να δημοσιευτεί το μερίδιό τους σε κάποιες μεγάλες θεραπευτικές κατηγορίες; για να μπει η εικόνα και σε μία άλλη, πιο πραγματική διάσταση.