Εύπορος είναι ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, όπως προκύπτει από τη δήλωση "πόθεν έσχες".

Η δήλωση για το έτος 2020, που δημοσιοποιήθηκε σήμερα και παρατίθεται πιο κάτω, περιλαμβάνει τα εξής:

Έσοδα 295.000 ευρώ.

Αμοιβαία Κεφάλαια αξίας 2.080 ευρώ.

Καταθέσεις σε διάφορες τράπεζες ύψους 158.000 ευρώ.

Ακίνητα 28, διαφόρων τύπων και σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ο κ. Πλεύρης διαθέτει, επίσης, δύο επιβατικά αυτοκίνητα, ένα 5.000 κυβικών εκατοστών (έτος κτήσης 2018) και ένα 1.397 κυβικών με έτος κτήσης το 2008.

Στα παραπάνω δεν περιλαμβάνονται περιουσιακά στοιχεία και καταθέσεις της συζύγου του.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες