Εκτός απροόπτου, αναμένεται σήμερα το μεσημέρι η επικοινωνία ανάμεσα στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας και στο Συντονιστικό Όργανο της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης Υγείας (Π.Φ.Υ). Ενόψει των ανακοινώσεων του ΕΟΠΥΥ περί της εφαρμογής "ποιοτικών κριτηρίων¨ στα μηχανήματα αξονικών και μαγνητικών τομογράφων, υπό το πρίσμα των οποίων θα γίνουν οι περικοπές στις τιμές αποζημίωσης των εξετάσεων αυτών, το Συντονιστικό Όργανο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας απηύθυνε αίτημα στην Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία, προκειμένου ως καθ' ύλην αρμόδιος φορέας, να τοποθετηθεί για το τι τελικά καθιστά ποιοτικό ή μη το αποτέλεσμα της ιατρικής εξέτασης που πραγματοποιείται σε μηχάνημα αξονικού ή μαγνητικού τομογράφου.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η κατάσταση που έχει προκληθεί είναι άκρως προβληματική όχι μόνο για τους παρόχους υγείας, αλλά και για τον απλό κόσμο, καθώς έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι τα εργαστήρια λειτουργούσαν έως τώρα χωρίς κριτήρια. Γεγονός που δεν υφίσταται καθώς όλη τους η λειτουργία βασίζεται σε θεσμοθετημένα κριτήρια.

Στο μεταξύ σε πρόσφατη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στο Συντονιστικό Όργανο της ΠΦΥ με εκπροσώπους του ΕΟΠΥΥ για το ζήτημα των ”ποιοτικών κριτηρίων", ομόφωνα εκφράστηκε από όλους τους εκπροσώπους του ιατρικού κόσμου ότι για να εφαρμοστεί οποιαδήποτε μεταρρύθμιση στον τρόπο αδειοδότησης των εργαστηρίων, αυτό θα πρέπει να γίνει μετά από γνωμοδότηση των καθ' ύλην αρμόδιων φορέων, που δεν είναι άλλοι από την ΕΕΑΕ και την Ιατρική Εταιρεία Ακτινολόγων και ότι οποιαδήποτε άλλη μονομερής ενέργεια εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ ή του Υπουργείου Υγείας οδηγεί στο μονόδρομο των κινητοποιήσεων.

Να διαγραφεί το χρέος της περιόδου 2013-2019

Εκτός από τα ποιοτικά κριτήρια το clawback είναι ένα ακόμη θέμα που "καίει" το μέλλον των εκπροσώπων της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στο οποίο αδυνατούν να αντεπεξέλθουν. Πληροφορίες λένε ότι εκπρόσωποι έχουν ζητήσει τη διαγραφή του για την περίοδο 2013-2019. Για το 2020-2021, το χρέος εκτιμάται στα  350 εκατ. ευρώ και αφορά πάνω από 3.000 εργαστήρια. 

Προκειμένου, αφενός να ανακοπεί το κύμα εξόδου επιστημόνων από τον χώρο και αφετέρου να επιβιώσουν τα εργαστήρια- πολλά από τα οποία βρίσκονται πραγματικά στην κόψη του ξυραφιού- τα διαγνωστικά εργαστήρια, τα πολυϊατρεία και οι κλινικοεργαστηριακοί γιατροί ζήτησαν πρόσφατα από το Υπουργείο Υγείας τον περιορισμό του clawback με ανώτατο όριο το 10% για το 2022 και για το 2023 παράλληλη θεσμοθέτηση ανώτατου ορίου clawback (στα επίπεδα των υπολοίπων Ευρωπαϊκών χωρών) με συνυπευθυνότητα της πολιτείας, με απώτερο στόχο την πλήρη εξάλειψή του και την εφαρμογή διαρθρωτικών μέτρων (διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα, real time έλεγχος κλπ).Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, σε συνδυασμό με τη συσσώρευση του claw back των προηγούμενων ετών, η περικοπή που υφίστανται οι εκπρόσωποι του ιδιωτικού κλάδου της ΠΦΥ ξεπερνά το 45% της μηνιαίας δαπάνης που υποβάλλουν στον ΕΟΠΥΥ.  Ακολουθούν ορισμένα τυπικά παραδείγματα που επιβεβαιώνουν τα άνωθεν:

  • Γενική Αίματος, με Τιμή του Προεδρικού Διατάγματος του 1991 στα 2,88 ευρώ έχει ασφαλιστική τιμή 1,99 ευρ , ενώ η συμμετοχή του ασφαλισμένου είναι 0,43 ευρώ. Αν αφαιρεθούν το rebate και το clawback (αφορά μόνο το CL 35,10%) η τελική τιμή διαμορφώνεται στο 1,34 ευρώ (ΕΟΠΥΥ συν συμμετοχή ασφαλισμένου).
  • Ακτινογραφία θώρακος: Τιμή Π.Δ. (1991) 4,05 ευρώ, Ασφαλιστική τιμή 4,05, Συμμετοχή Ασφαλισμένου 0,61. Το clawback  ανέρχεται στο 24,65% . Αν αφαιρεθεί το CL και το Rebate η τελική τιμή είναι  3,10 ευρώ.
  • Αξονική τομογραφία: Τιμή Π.Δ. 71,11, Α.Τιμή 45 ευρώ και Συμμετοχή του Ασθενή 10, 67 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση το CL είναι στο 34,33%, ενώ μετά τις απαραίτητες αφαιρέσεις, η τιμή διαμορφώνεται στα  30,96 ευρώ.
  • Μαγνητική νεφρικών αρτηριών: Η τιμή του Π.Δ. 1991 είναι στα 236,95 ευρώ, ενώ η τιμή αποζημίωσης στα 110 ευρώ. Με την συμμετοχή του ασφαλισμένου στα 35,54 ευρώ. Το clawback είναι 31,50% και η τελική τιμή διαμορφώνεται στα 81,44 ευρώ.

Ποια θα είναι η δαπάνη του 2022

Προ ημερών (22 Ιουνίου) ψηφίστηκε και η ετήσια δαπάνη για τις υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων στα 451.300.000,00 ευρώ με το Α εξάμηνο να διαμορφώνεται στα 234.707.000,00 ευρώ και το Β Εξάμηνο 216.593.000,00 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το 2021 ο αρχικός προϋπολογισμός των διαγνωστικών εξετάσεων ήταν 411 εκατ. ευρώ, ενώ με τη μεταφορά των χρημάτων από άλλους κωδικούς του ΕΟΠΥΥ διαμορφώθηκε στα 451 εκατομμύρια ευρώ (πλην της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Οικονομικών που ήταν 15 εκατομμύρια) . Το 2022, τα 451 εκατ. ευρώ είναι η αφετηρία του προϋπολογισμού των διαγνωστικών εξετάσεων και πράξεων και αναμένεται κατά πληροφορίες μία έξτρα χρηματοδότηση.

Σε αναμονή...

Οι εκπρόσωποι του Συντονιστικού Οργάνου έχουν ενημερωθεί για μία επιπρόσθετη χρηματοδότηση εξαιτίας της μετακίνησης υπηρεσιών Π.Φ.Υ. από τις δημόσιες προς τις ιδιωτικές δομές, ενώ σχεδιάζεται και η εισήγηση του πρωτοκόλλου παρακολούθησης των post-COVID περιστατικών, ώστε να αποζημιώνονται διακριτά αυτές οι δαπάνες.