Νέα έρευνα του Edith Cowan University αναδεικνύει μια σημαντική ανακάλυψη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο αποτελεσματικές αγωγές για όσους πάσχουν από άσθμα.

Έρευνα με επικεφαλής τους Dr. Stacey Reinke (ECU) και Dr. Craig Wheelock (Karolinska Institute) ανακάλυψε ότι όσοι είχαν σοβαρό άσθμα εμφάνιζαν ιδιαίτερο βιοχημικό προφίλ στα ούρα σε σύγκριση με όσους είχαν ελαφρύ ή μέτριο άσθμα και τους υγιείς.

Ερευνητές ανέλυσαν δείγματα ούρων 600 συμμετεχόντων σε 11 χώρες και ανακάλυψαν συγκεκριμένο είδος μεταβολιτών, τις καρνιτίνες σε χαμηλότερα επίπεδα στο σοβαρό άσθμα.

Η καρνιτίνη παίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία κυτταρικής ενέργειας και στην απόκριση του ανοσοποιητικού.

Περαιτέρω ανάλυση ανακάλυψε ότι ο μεταβολισμός καρνιτίνης ήταν χαμηλότερος σε όσους είχαν σοβαρό άσθμα.

Τα νέα αποτελέσματα θα συμβάλλουν στο να ανακαλυφθούν νέες, πιο αποτελεσματικές θεραπείες.

Η Dr. Reinke, δήλωσε ότι είναι ζωτικής σημασίας να βελτιωθεί η αγωγή για το άσθμα.

Σε αυτή την περίπτωση οι ερευνητές μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν μεταβολομική ανάλυση ούρων για τον εντοπισμό διαφορών στο μεταβολισμό ενέργειας που ενδεχομένως μπορεί να αποτελούν στόχο νέων παρεμβάσεων για τον έλεγχο του άσθματος.

Βιοχημικές αλλαγές στους πνεύμονες μπορούν να εισέλθουν στο κυκλοφορικό και στη συνέχεια να αποβληθούν με τα ούρα.

Οι ερευνητές θα συνεχίσουν να εξετάζουν το μεταβολισμό καρνιτίνης για την αξιολόγηση της πιθανότητας να είναι στόχος αγωγής κατά του άσθματος.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο European Respiratory Journal.

Πηγές:
European Respiratory Journal.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Ρυτίδες στο λαιμό: Τι μπορούμε να κάνουμε
Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Καλύτερα προετοιμασμένη
Η κοινωνική ανέλιξη προστατεύει από την άνοια [μελέτη]