Η ανάπτυξη ανθεκτικών μικροβιακών στελεχών σε νοσοκομειακά περιβάλλοντα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες απειλές της δημόσιας υγείας παγκοσμίως. Τα μεταλλαγμένα στελέχη εμφανίζουν ανθεκτικότητα σε ένα ή περισσότερα αντιβιοτικά, με αποτέλεσμα την αδυναμία αντιμετώπισής τους και την πρόκληση ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα σοβαρό στις ΜΕΘ όπου οι νοσηλευόμενοι βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή και είναι, επομένως, ιδιαίτερα ευάλωτοι στη μικροβιακή προσβολή.  

Για την ανίχνευση και τη συστηματική παρακολούθηση παθογόνων υπαίτιων για την εμφάνιση ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, η εταιρεία DNASequence, μας λέει η Vice President for Research στην εταιρεία, Dr Anastasia Chasapi, έρχεται να δώσει μια καινοτόμα και εξ’ ολοκλήρου ελληνική λύση. 

Τι περιλαμβάνει η λύση;

Το σύστημα Βιοπαρακολούθησης της DNASequence περιλαμβάνει την καταγραφή του συνόλου των μικροοργανισμών (συμπεριλαμβανομένου DNA/RNA ιών) που εντοπίζονται σε νοσοκομειακούς χώρους, και την πλήρη χαρτογράφηση των προβληματικών σημείων και των κόμβων μετάδοσης ανθεκτικών παθογόνων. Το σύστημα αυτό, το οποίο εφαρμόζεται σε δείγματα αέρα, επιφανειών και υγρών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα ισχυρό εργαλείο σε επίπεδο αντιμετώπισης αλλά και πρόληψης της εξάπλωσης ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.  

Σύμφωνα με την ίδια, η τεχνολογία πίσω από την εφαρμογή βασίζεται σε καινοτόμες μεθόδους τόσο στο επίπεδο της εργαστηριακής ανάλυσης όσο και της ανάλυσης των «μεγάλων δεδομένων» που παράγονται. Η Μεταγονιδιωματική ανάλυση δειγμάτων επιτρέπει την πλήρη, μη στοχευμένη ανίχνευση μικροβιακής παρουσίας, χαρίζοντας τεράστια ευκρίνεια στα αποτελέσματα που είναι πρακτικά αδύνατο να επιτευχθεί με άλλες μεθόδους. Τα παραγόμενα μεγάλα δεδομένα αναλύονται με ισχυρούς αλγορίθμους Βιοπληροφορικής και Τεχνητής Νοημοσύνης. Η εφαρμογή καθοδηγείται επιστημονικά από τον συνιδιοκτήτη της εταιρείας και καθηγητή του ΑΠΘ Χρήστο Ουζούνη, με τεράστια εμπειρία στον τομέα, ο οποίος έχει ηγηθεί επιστημονικών ομάδων στο King’s College και το EMBL-EBI. 

Η προτεινόμενη λύση είναι end-to-end, και περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα ανάλυσης από τη δειγματοληψία μέχρι το τελικό report αποτελεσμάτων και την πρόταση στοχευμένων μέτρων αντιμετώπισης. Ταυτόχρονα, το σύστημα είναι αρθρωτό και ιδιαίτερα ευέλικτο. Έτσι, ευνοείται η σύμπραξη με εξειδικευμένους φορείς για την ισχυροποίηση της λύσης και την παροχή διεπιστημονικών απαντήσεων σε σύνθετα ζητήματα όπως αυτό των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Η διάθεση συνεργασίας της DNASequence με άλλους ελληνικούς φορείς και εταιρείες, αντικατοπτρίζεται και από τη συχνή συμμετοχή της εταιρείας σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα.