Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, σε έκτακτη διαδικτυακή συνεδρίασή του αποφάσισε να προχωρήσει σε επ’ αόριστον αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων στους ασφαλισμένους του Ταμείου Στρατού Ξηράς από την 1η Ιουλίου 2022.

Αιτία παραμένει η απαράδεκτη συνέχιση περικοπών άυλων συνταγών άμεσα ασφαλισμένων του Ταμείου που έχουν εκτελεστεί στα φαρμακεία και είναι γραμμένες από ιδιώτη ιατρό. Μαθαίνουμε ότι παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις του Συλλόγου ότι ο φαρμακοποιός δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγξει πριν την εκτέλεσή της εάν η άυλη συνταγή έχει γραφτεί από στρατιωτικό ιατρό, το Ταμείο δεν προχώρησε σε καμία ενέργεια επίλυσης του προβλήματος.

Για να δούμε, θα βρεθεί τελικά λύση;