Στο πλαίσιο της διαδικασίας τιμολόγησης των νέων ΜΗΣΥΦΑ προϊόντων, για τα οποία έχει υποβληθεί αίτημα τιμολόγησης για το Β’ τρίμηνο του 2022 (Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος), οι κάτοχοι των αδειών κυκλοφορίας αυτών, έχουν περιθώριο μέχρι και τη Δευτέρα 11-07-2022 να υποβάλουν τα φύλλα έρευνας και τα στοιχεία των προς τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη συναλλαγματική ισοτιμία και δεδομένα τιμών στα 27 Κράτη Μέλη της ΕΕ την 02-05-2022.

Στη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής εφαρμογής: θα πρέπει να συμπληρωθεί η αιτούμενη τιμή παραγωγού (ex-factory τιμή).

Αραγε τα καινούργια -και αρκετά- σκευάσματα για την αντιμετώπιση του πόνου θα εμφανιστούν στην αγορά τον Σεπτέμβριο ή θα πάνε για Οκτώβριο ;