Κάλλιο αργά παρά ποτέ και η νέα Σύνθεση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων (Αρ. Φύλλου 640) είναι γεγονός.

Στο πλαίσιο αυτό, η νέα σύνθεση διαμορφώνεται ως εξής:

1. ΓΚΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, του Ευθυμίου, Β’ Αντιπρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).
2. ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, του Ιωάννη, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία του Ανθρώπου».
3. ΣΚΑΛΤΣΑ ΕΛΕΝΗ, του Δημητρίου, Καθηγήτρια, Τμήμα Φαρμακευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακογνωστική μελέτη δρογών και Ιστορία της Φαρμακευτικής».
4. ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, του Νικολάου, Φαρμακοποιός, Σύμβουλος Υπουργού Υγείας.
5. ΓΚΟΓΚΟΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, του Ιωάννη, μη εκτελεστική Πρόεδρος Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Αξιολογήτρια στη Διεύθυνση Αξιολόγησης Προϊόντων - Γραμματέας του Τμήματος Δ’ Ραδιενεργών Σκευασμάτων ή Ιδιοσκευασμάτων του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων (Ε.Σ.Ε.). του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).
6. ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, του Παντελή, Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός Ε.Σ.Υ. του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας -Πειραιά «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»-Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ».
7. ΛΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, του Σπυρίδωνος, του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Φαρμάκου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).
8. ΚΟΥΡΑΦΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, του Νικολάου, του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών, Προϊστάμενος του Τμήματος Σχεδιασμού, Παρακολούθησης Χορήγησης Θεραπευτικών Μέσων και Αξιοποίησης Ελέγχων της Διεύθυνσης Φαρμάκου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).
9. ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, του Γεωργίου, Προϊσταμένη του Τμήματος Τιμολόγησης Φαρμάκων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης παρίσταται η ΠΕΡΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ του Γεωργίου, Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ


Πρόεδρος της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης ορίζεται η ΓΚΟΓΚΟΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ.