Φουντώνουν οι φήμες ότι έρχεται νέα εξαγορά ή στρατηγική συνεργασία (με ανταλλαγή μετοχών) στον ευρύτερο χώρο της υγείας. Αναμφίβολα υπάρχει κινητικότητα στην αγορά και μάλιστα μεγάλη. Ο στόχος είναι ένας συγκέντρωση δυνάμεων για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού, είτε εντός της χώρας είτε εκτός της χώρας. 

Πληροφορίες λένε ότι ήδη κάποιες συμπράξεις για την από κοινού εκτέλεση εργασιών έχουν γίνει και πηγαίνουν και πολύ καλά. Για να δούμε.