Τέλος, κάποια πράγματα έχουν γίνει παράδοση, όπως για παράδειγμα το θέμα των ελλείψεων -και δεν αναφέρομαι μόνο στα φάρμακα. Το ερώτημα είναι τι μπορεί να κάνει κάποιος προκειμένου να "σπάσει" την αλυσίδα και να μην υπάρξουν ελλείψεις. Να δώσει κίνητρα; να κάνει καλύτερες συμφωνίες; να ρίξει χρήμα στη διαφήμιση της υπέρτατης αξίας που έχει ο εθελοντισμός για τον συνάνθρωπο, να μάθει να ''ακούει'' την ανάγκη πριν αυτή ειπωθεί ;

Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει και μάλιστα άμεσα, διότι διαφορετικά δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε για ανθρωπιά, ούτε για ποιότητα, ούτε για την ίδια τη ζωή.