Η κλιματική αλλαγή, όπως καύσωνες, πλημμύρες και ξηρασία, έχει επιδεινώσει περισσότερες από τις μισές γνωστές λοιμώδεις νόσους στον άνθρωπο, όπως ελονοσία, χολέρα και χανταϊό, αναφέρει νέα έρευνα.

Οι ερευνητές εστίασαν στη βιβλιογραφία περιστατικών νόσων και διαπίστωσαν ότι 218 από τις γνωστές 375 λοιμώδεις νόσους στον άνθρωπο ή ποσοστό 58%, φαίνεται πως επιδεινώθηκαν από ένα από 10 είδη ακραίων καιρικών συνθηκών που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Nature Climate Change.

Γιατροί, πηγαίνοντας πίσω έως τον Ιπποκράτη, έχουν συνδέσει νόσους με τις καιρικές συνθήκες, αλλά η νέα έρευνα δείχνει πόσο εκτεταμένη είναι η επίδραση του κλίματος στην υγεία.

Ο Dr. Jonathan Patz, του University of Wisconsin-Madison, δήλωσε ότι αν αλλάζει το κλίμα, τότε αλλάζει και ο κίνδυνος για αυτές τις νόσους.

Γιατροί λένε ότι πρέπει να σκεφτόμαστε τις νόσους ως συμπτώματα μιας άρρωστης Γης.

Εκτός από την εστίαση σε λοιμώδεις νόσους, οι ερευνητές επέκτειναν την έρευνα σε όλα τα είδη ανθρώπινων νόσων, όπως μη λοιμώδεις, για να δουν πόσες νόσοι μπορούσαν να συνδέσουν με κλιματικούς κινδύνους με κάποιον τρόπο, περιλαμβανομένων των λοιμωδών νόσων.

Ανακάλυψαν 286 ξεχωριστές νόσους και από αυτές 223 φάνηκε να επιδεινώνονται από συμβάντα καιρικών συνθηκών, 9 μειώθηκαν και 54 ήταν περιστατικά αύξησης και μείωσης.

Η νέα έρευνα δεν κάνει τους υπολογισμούς για να αποδώσει συγκεκριμένες αλλαγές νόσων, πιθανότητες ή μέγεθος στην κλιματική αλλαγή, αλλά βρίσκει περιστατικά όπου καιρικές συνθήκες ήταν πιθανός παράγοντας μεταξύ διαφόρων. Η έρευνα χαρτογράφησε τις 1.006 συνδέσεις κλιματικών κινδύνων με νόσους.

Πηγές:
Nature Climate Change.