Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι σχεδιάζει να δώσει άλλο όνομα στη νόσο ώστε να απομακρυνθεί οποιοσδήποτε  υποτιμητικός ή ρατσιστικός χαρακτηρισμός.

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι η ονοματοδοσία των ειδών των ιών είναι αρμοδιότητα του International Committee on the Taxonomy of Viruses (ICTV), που βρίσκεται σε διαδικασία για την εύρεση ονόματος της ευλογιάς των πιθήκων.

Ο ΠΟΥ θα έχει ανοιχτό forum για υποψήφια νέα ονόματα που δεν θα είναι προσβλητικά για συγκεκριμένες ομάδες.

Σκοπός είναι να αποφευχθεί η πρόκληση προσβολής σε οποιαδήποτε πολιτιστική, κοινωνική, εθνική, γεωγραφική, επαγγελματική ή εθνική ομάδα και η ελαχιστοποίηση αρνητικής επίδρασης στο εμπόριο, στα ταξίδια, στον τουρισμό ή στο καλό των ζώων, ανακοίνωσε ο ΠΟΥ.