Εν μέσω της κρίσης της COVID-19, η παγκόσμια αγορά γενόσημων φαρμάκων από 402,9 δισ. δολ., που εκτιμάται φέτος προβλέπεται να φτάσει στα 507,8 δισ. δολ. το 2026 σημειώνοντας άνοδο της τάξεως του 5,6% κατά την περίοδο ανάλυσης,

Τα Small-Molecule Generics (μικρά μόρια), ένα από τα τμήματα που αναλύονται στην έκθεση, προβλέπεται να αυξηθεί κατά 5,2% για να φτάσει τα 325,7 δισ. δολ. μέχρι το τέλος της περιόδου ανάλυσης. Μετά από μια ενδελεχή ανάλυση των επιχειρηματικών επιπτώσεων της πανδημίας και της προκληθείσας οικονομικής κρίσης της, η ανάπτυξη των βιο-ομοειδών αναπροσαρμόστηκε με αύξηση 6,3% για την επόμενη 7ετή περίοδο.

Αυτό το τμήμα αντιπροσωπεύει επί του παρόντος μερίδιο της τάξεως του 37,7% της παγκόσμιας αγοράς Γενοσήμων. Με αρκετούς ενθαρρυντικούς παράγοντες ανάπτυξης, τα βιο-ομοειδή είναι έτοιμα να αυξήσουν το μερίδιό τους στην παγκόσμια αγορά γενοσήμων φαρμάκων τα επόμενα χρόνια. Η άνοδος των βιο-ομοειδών έχει περιορίσει ιδιαίτερα τις συνολικές δαπάνες για φαρμακευτικά φάρμακα τα τελευταία χρόνια, μια τάση που αναμένεται να συνεχιστεί στο άμεσο μέλλον.

Οπως αναφέρει η έρευνα, η εμφάνιση βιο-ομοειδών στην αγορά οδηγεί σε έντονο ανταγωνισμό, ενώ η επόμενη γενιά βιολογικών υπό ανάπτυξη σκευασμάτων στοχεύει στη βελτίωση των παραγόντων ασφάλειας, αποτελεσματικότητας και κόστους έναντι των φαρμάκων προηγούμενης γενιάς- προσθέτει δε περαιτέρω ανταγωνισμό στην αγορά.

Η αγορά των ΗΠΑ εκτιμάται στα 121,8 δισ. δολ το 2022, ενώ η Κίνα προβλέπεται να φτάσει τα 91,2 δισ. δολ. έως το 2026

Η αγορά των Γενόσημων Φαρμάκων στις ΗΠΑ εκτιμάται σε 121,8 δισ. δολ. το 2022. Η χώρα αυτή τη στιγμή κατέχει μερίδιο 30,46% στην παγκόσμια αγορά, ενώ η Κίνα προβλέπεται να φτάσει τα 91,2 δισ. δολ. το  2026, σημειώνοντας άνοδο 7,2% κατά την περίοδο ανάλυσης.

Μεταξύ των άλλων αξιοσημείωτων γεωγραφικών αγορών είναι η Ιαπωνία και ο Καναδάς, καθεμία από τις οποίες προβλέπεται να αναπτυχθεί κατά 3,8% και 5% αντίστοιχα κατά την περίοδο ανάλυσης. Εντός της Ευρώπης, στη Γερμανία η αγορά των γενοσήμων προβλέπεται να ενισχυθεί κατά 4,3%, ενώ η υπόλοιπη ευρωπαϊκή αγορά (όπως ορίζεται στη μελέτη) θα φτάσει τα 97,6 δισ. δολ. μέχρι το κλείσιμο της περιόδου ανάλυσης.

Βασική παράμετρος που οδηγεί στην ενίσχυση της αγοράς γενοσήμων είναι ο αυξανόμενος επιπολασμός διαφόρων χρόνιων ασθενειών όπως η υπέρταση, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. 

Εξαιτίας του υψηλού κόστους των επώνυμων φαρμάκων έχουν ενταθεί οι προσπάθειες για την ανάπτυξη γενοσήμων. Την ίδια στιγμή, αρκετά επώνυμα φάρμακα δεν μπορούν να επεκτείνουν την αποκλειστικότητά τους, οδηγώντας σε απώλεια διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και δίνοντας έτσι τη θέση τους στην παραγωγή φθηνών γενόσημων για διάφορες θεραπευτικές κατηγορίες, όπως η καρδιολογία, η αρθρίτιδα, το ΚΝΣ, τα αντικαρκινικά και το αναπνευστικό.

Τα γενόσημα φάρμακα για τα καρδιαγγειακά νοσήματα αντιπροσωπεύουν το κυρίαρχο τμήμα επί του παρόντος, κατέχοντας το μεγαλύτερο μερίδιο στη συνολική αγορά. Οι καρδιαγγειακές παθήσεις όπως η καρδιακή ανεπάρκεια, οι κυκλοφορικές διαταραχές, η δυσλιπιδαιμία, η χοληστερόλη, οι αρρυθμίες, το εγκεφαλικό και η στηθάγχη είναι οι κύριες αιτίες θανάτων παγκοσμίως.

Το καρδιαγγειακό τμήμα αναμένεται να καλύψει μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας αγοράς γενόσημων φαρμάκων λόγω πολλών λήξεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας αυτών των φαρμάκων. Τα γενόσημα φάρμακα για μολυσματικές ασθένειες θα αποκτήσουν μεγάλη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, κυρίως λόγω του αυξανόμενου αριθμού περιπτώσεων παγκοσμίως.

Οπως αναφέρεται, η πανδημία COVID-19 αναδείχθηκε ως σημαντική κινητήρια δύναμη ανάπτυξης για την αγορά των γενοσήμων φαρμάκων τον τελευταίο ένα χρόνο. Καθώς οι οικονομίες των κρατών κατέρρευσαν λόγω της αυξανόμενης ανεργίας, η ζήτηση για φθηνότερα υποκατάστατα επώνυμων φαρμάκων αυξήθηκε.

Πηγές:
Businesswire