Ειδικοί του University of California, Los Angeles, σημειώνουν ότι ο ιός HIV έχει πρώιμη και ουσιαστική επίδραση στη γήρανση σε φορείς του, επιταχύνοντας τις βιολογικές αλλαγές στο σώμα που συνδέονται με φυσιολογική γήρανση, εντός 2 έως 3 ετών από τη λοίμωξη.

Σύμφωνα με αποτελέσματα έρευνας, μια λοίμωξη από HIV ενδεχομένως μειώνει το προσδόκιμο ζωής ενός ανθρώπου κατά 5 περίπου χρόνια έναντι ανθρώπου που δεν φέρει τον ιό.

Η  Elizabeth Crabb Breen, καθηγήτρια στο UCLA, δήλωσε ότι η έρευνα έδειξε ότι ακόμα και στους πρώτους μήνες και χρόνια με HIV, ο ιός ήδη έχει προσανατολιστεί προς την επιτάχυνση της διαδικασίας γήρανσης σε επίπεδο DNA.

Οι ερευνητές εξέτασαν δείγματα αίματος 102 ανθρώπων που ελήφθησαν το αργότερο 6 μήνες μετά τη λοίμωξη από τον ιό και ξανά 2-3 χρόνια αργότερα.

Τα συνέκριναν με δείγματα που συλλέχτηκαν την ίδια περίοδο από 102 άντρες ίδιας ηλικίας που δεν έφεραν τον ιό.

Ασθενείς με HIV είχαν σημαντική επιτάχυνση γήρανσης σε κάθε από τις 4 μετρήσεις επιγενετικών ρολογιών -από 1,9 έως 4,8 χρόνια -καθώς και μείωση των τελομερών την περίοδο πριν τη λοίμωξη έως 2-3 χρόνια μετά, σε περίπτωση απουσίας πολύ ενεργούς αντιρετροϊκής αγωγής.

Περιορισμοί της έρευνας ήταν ότι περιλάμβανε μόνο άντρες και ότι ο αριθμός των μη λευκών συμμετεχόντων ήταν μικρός.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο iScience.