Οδηγίες για τον έλεγχο της διασποράς του κορωνοϊού και άλλων ιών του αναπνευστικού στο σχολικό περιβάλλον, παρέχουν οι ειδικοί του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC).

Σε σημερινή τους έκθεση, υπογραμμίζουν πως ζωτικά εργαλεία για τη μετάδοση των ιών αποτελούν μέτρα, όπως η προώθηση του εμβολιασμού των μαθητών και του προσωπικού κατά της COVID, η ενθάρρυνση της καλής αναπνευστικής υγιεινής και των χεριών, η καθιέρωση βελτιωμένων συστημάτων αερισμού στους σχολικούς χώρους και η έκδοση συχνών υπενθυμίσεων για παραμονή στο σπίτι, όταν υπάρχουν αναπνευστικά συμπτώματα.

Όπως αναφέρουν, η εφαρμογή των ενδοσχολικών μέτρων θα πρέπει να προσαρμοστεί στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και την ηλικιακή ομάδα των μαθητών. Τα μέτρα θα πρέπει, επίσης, να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη να παρέχεται στα παιδιά ένα βέλτιστο μαθησιακό και κοινωνικό περιβάλλον.

Τα παιδιά όλων των ηλικιών είναι ευπαθή και μπορούν να μεταδώσουν τον κορωνοϊό. Είναι συχνά ασυμπτωματικά ή παρουσιάζουν ήπια συμπτώματα λοίμωξης, αλλά υπάρχουν και κρούσματα σοβαρής νόσησης, ιδιαίτερα μεταξύ παιδιών με παράγοντες κινδύνου. Ορισμένα εξ αυτών, έχουν εκδηλώσει και long COVID. την COVID).

Σύμφωνα με τους ειδικούς του ECDC, η πανδημία έχει διαταράξει τη ζωή των παιδιών και των εφήβων, επηρεάζοντας τις καθημερινές τους συνήθειες, την εκπαίδευση, την υγεία, την ανάπτυξη και γενικά την ποιότητα της ζωής τους.

Μειονεκτούντα περιβάλλοντα

Τα σχολεία διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην προώθηση της ισότητας στη μάθηση και την υγεία, ιδιαίτερα για τα παιδιά που προέρχονται από μειονεκτούντα περιβάλλοντα και οικογένειες.

Οι αρνητικές επιπτώσεις των σχολικών διαταραχών στην υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών σημαίνουν ότι τέτοια μέτρα θα πρέπει να επιδιώκεται να περιοριστούν στο ελάχιστο και να αποτραπεί η περαιτέρω απώλεια μάθησης.

Το ECDC δημοσίευσε το COVID-19 στα παιδιά και τον ρόλο των σχολικών ρυθμίσεων στη μετάδοση. Οι συντάκτες της σημερινής έκθεσης τονίζουν πως παραμένουν σε ισχύ προηγούμενες συστάσεις που έχουν απευθύνει για τα σχολεία.

Δημ.Κ.