Πρόβλημα με την εξόφληση των φαρμακοποιών, λόγω δυσλειτουργίας στην άντληση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΕΦΚΑ, καταγγέλλει το προεδρείο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ).

Σε επιστολή που έστειλε σήμερα στους υπουργούς Εργασίας και Υγείας και στις διοικήσεις του ΕΦΚΑ και του ΕΟΠΥΥ, επισημαίνονται τα εξής:

"Κατά την εκκαθάριση - πληρωμή συνταγών ΕΟΠΥΥ Ιουνίου, παρουσιάστηκαν εκτεταμένα προβλήματα σχετικά με την αυτόματη άντληση ασφαλιστικών ενημεροτήτων από την πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ, τα οποία αποδόθηκαν στην δυσλειτουργία ηλεκτρονικής διασύνδεσης της πλατφόρμας του ΕΦΚΑ με τον ΕΟΠΥΥ μέσω της εταιρείας Intrasoft, η οποία είναι υπεύθυνη για τη συγκεκριμένη διαδικασία στα πλαίσια της εκκαθάρισης των συνταγών φαρμάκου βάσει του Τακτικού Ελέγχου.

Το πρόβλημα δημιούργησε καθυστερήσεις στην πληρωμή των φαρμακείων πέραν της ημερομηνίας που βάσει της συμβατικής του υποχρέωσης,  όφειλε να πληρώσει ο ΕΟΠΥΥ. Πολλοί συνάδελφοι φαρμακοποιοί ταλαιπωρήθηκαν τότε, διότι τους ζητήθηκε να προσκομίσουν ασφαλιστική ενημερότητα στις κατά τόπους ΠΕΔΙ προκειμένου να μπορέσουν να πληρωθούν, ενώ οι ίδιοι αλλά και η εταιρεία INTRASOFT διαπίστωναν  ότι την ίδια χρονική στιγμή που το σύστημα αδυνατούσε να αντλήσει την ενημερότητα, ήταν ασφαλιστικά ενήμεροι.

Και ενώ είχαμε λάβει όλες τις διαβεβαιώσεις ότι τα προβλήματα της διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας είχαν επιλυθεί, εντούτοις κατά την επόμενη άντληση ασφαλιστικών ενημεροτήτων για την πληρωμή  συνταγών μηνός Ιουλίου, αυτά εμφανίστηκαν εκ νέου σε μεγαλύτερη έκταση, με αποτέλεσμα εκατοντάδες φαρμακοποιοί να λαμβάνουν ηλεκτρονικά μηνύματα για την προσκόμιση ασφαλιστικών ενημεροτήτων στις ΠΕΔΙ καθιστώντας την διαδικασία της πληρωμής τους μη εφαρμόσιμη.

Κύριοι Υπουργοί,

Αδυνατούμε να υποστούμε νέες καθυστερήσεις στην πληρωμή μας, όπως και νέες ταλαιπωρίες των συναδέλφων με αποστολές ασφαλιστικών ενημεροτήτων που θα έπρεπε να αντλούνται αυτόματα από το σύστημα!

Η αντιμετώπιση του προβλήματος από το Διοικητή του ΕΦΚΑ, κ. Δουφεξή Παναγιώτη, με την οδηγία ότι οι ασφαλιστικές ενημερότητες μπορούν να αποσταλούν ιδιοχείρως  από τους Φαρμακοποιούς , δεν συνάδει με το πνεύμα εκσυγχρονισμού και διευκόλυνσης των διαδικασιών που θέλουμε να πιστεύουμε ότι χαρακτηρίζουν τα υπουργεία αρμοδιότητάς  σας.

Σε περίπτωση που δεν επιλυθεί το πρόβλημα άντλησης ασφαλιστικών ενημεροτήτων μέχρι αύριο 31 Αυγούστου,  θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες σε όλους τους εμπλεκόμενους στην διαδικασία αυτή καθώς θα οδηγηθούμε σε νέα καθυστέρηση της πληρωμής των φαρμακοποιών αυτών και σε μη αναστρέψιμες οικονομικές συνέπειες για την βιωσιμότητα των φαρμακείων τους.                           

Διαμαρτυρόμαστε εντόνως για όλα αυτά τα προβλήματα, που παρεμποδίζουν την ομαλή πορεία και καθυστερούν την εκκαθάριση, δημιουργώντας ανασφάλεια και εύλογες απορίες στον κλάδο μας".